Startovač - financování projektů

Mezinárodní filmový festival Teenfilmfest - crowfunding kampaň

Podpořit - Mezinárodní filmový festival Teenfilmfest

Pojďme spolu nabourat ten mýtus o pasivní a netvůrčí mladé generaci a dostaňme filmovou tvorbu mladých tvůrců na velké plátno!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

295 Kč Podepsaný festivalový katalog

Získej katalog s přehledem veškerých filmů, které se budou promítat v rámci prvního ročníku festivalu. Zároveň zde nalezneš i medailonky porotců festivalu a informace o tom, jak celý projekt vznikl. Katalog ti podepíše celý realizační tým.

Počet odměn není omezen