Startovač - financování projektů

TartatusKomiks - crowfunding kampaň

Podpořit - TartatusKomiks

Je to komiks! ≧◡≦

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

660 Kč Komiks + kresba tuškou

Komiks v kombinaci s kresbou na A3.

Počet dostupných odměn: 6/7