Startovač - financování projektů

TartatusKomiks - crowfunding kampaň

Podpořit - TartatusKomiks

Je to komiks! ≧◡≦

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

770 Kč Komiks + kapitolová stránka

S komiksem připutuje barevná A3, která znázorňuje danou kapitolu.

Počet dostupných odměn: 16/17