Startovač - financování projektů

Taneční soubor Moravanka - cesta do ČR - crowfunding kampaň

Podpořit - Taneční soubor Moravanka - cesta do ČR

Pomozte tanečnímu souboru Moravanka z Argentiny poznat Českou republiku a představit české a slovenské taneční umění v zemi jejich předků.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 000 Kč Lekce španělštiny či češtiny

30-ti minutová lekce může proběhnout po Skypu či osobně během turné Moravanky v ČR. Lekci může poskytnout učitelka češtiny u krajanů či rodilý mluvčí z řad Moravanky. - Vaše jméno bude navždy umístěno na čestné tabuli v budově Unión Checoeslovaca - každý, kdo navštíví krajany, bude hned vědět, jak moc jste nám pomohli.

O výhodnosti této odměny snad nelze ani diskutovat.

Počet odměn není omezen