Startovač - financování projektů

Taneční soubor Moravanka - cesta do ČR - crowfunding kampaň

Podpořit - Taneční soubor Moravanka - cesta do ČR

Pomozte tanečnímu souboru Moravanka z Argentiny poznat Českou republiku a představit české a slovenské taneční umění v zemi jejich předků.

Umění
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč Fotografie podepsaná všemi členy + video pozdrav

Fotografie Moravanky podepsaná všemi členy a zaslaná na Vaši adresu - Vaše jméno bude navždy umístěno na čestné tabuli v budově Unión Checoeslovaca - každý, kdo navštíví krajany, bude hned vědět, jak moc jste nám pomohli.

Když ji miluješ, není co řešit.

Počet odměn není omezen