Talkshow Prešov - crowfunding kampaň

Talkshow Prešov

Ide o tradičný formát talk show (moderátor, traja hostia, sprievodný kultúrny program a band) s dôrazom na poukázanie kultúrneho potenciálu regiónu

Umění

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Čo je Talkshow Prešov?

Ide o tradičný formát talk show (moderátor, traja hostia, sprievodný kultúrny program a band).     Ako už z názvu vyplýva, cieľom programu je pozdvihnút a propagovať aktivity v oblasti kultúry, športu a sociálnych vecí v prešovskom regióne. Talkshow Prešov je program s pravidelnou periodicitou (momentálne prebieha druhú sezónu, raz do mesiaca), v rámci ktorej si verejnosť prostredníctvom pozvaných hostí rozšíruje svoje povedomie, dozvedá sa o kultúrnom žití v meste Prešov, podujatiach a činnostiach v ktorých daný hosť pôsobí. 

P1055605 - kópia.jpg

Peter Bič Project na návšteve v Talkshow Prešov

 

Čo je cieľom?

Naším cieľom je zviditeľniť zaujimavých a šikovných ľudí, ktorí svojou činnosťou pozdvihujú kultúrne, umelecké, sociálne či športové žitie v regióne. Samozrejme, skladbu hostí sa snažíme "namixovať" tak, aby sme zasiahli širokú verejnosť. Preto sa snažíme aj na poukázanie a uchovanie tradičných kultúrnych hodnôt, a to prostredníctvom vyberaných hostí, ktorí diskusiou a ukážkami práce poukazujú na ľudové zvyky, či tradície predošlých generácií. Projekt vychádza z presvedčenia, že v našom regióne je obrovský nie len kultúrny, sociálny či športový potenciál ale aj množstvo reprezentantov a producentov daných oblastí. Domnievame sa, že je potrebné ich pútavou formou prezentovať a zvyšovať povedomie o ich krásnej práci. 

P1088228 - kópia.jpg

Talkshow Prešov XI. a hostia Viktor Štefančík, Daniel Špiner a Pokyman

 

Čo s peniazmi?

Kedže tento projekt je od začiatku financovaný výhradne zo súkromných zdrojov, rozhodli sme sa pre využitie tejto formy pomoci. Vyzbierané peniaze nám majú pomôcť, tak ako do teraz, a to predovšetkým pri organizácii a produkcii tohto projektu. Taktiež potrebujeme financovať prenájom priestorov, zabezpečenie ozvučovacej techniky, svetelnej techniky a technické vybavenie pre hudobný doprovod - Talkshow Prešov band. Ďalšími výdavkami sú nepochybne, položky cestovné a ubytovanie pre hostí. Preplácanie týchto nákladov musíme zabezpečiť pre hostí prichádzajúcich z iných slovenských miest. A práve to je nevyhnutné, ak chceme zvýšiť možnosť pozvania, nadnesene povedané, atraktívnejších hostí, ktorí prilákajú väčšie publikum. Peniaze chceme použiť samozrejme, aj na reklamnú činnosť a zvýšiť tak povedomie a záujem ľudí o tento projekt.

P1088272 - kópia.jpg

Robíme to pre Váš úsmev na tvári

 

Kto sme?

OZ Slobodná kultúra pôsobí v oblasti umenia, hudby, divadla, tanca a kultúry všeobecne.              V združení je aktívnych 11 členov, kt. sa profesionálne realizujú v umeleckej sfére.                            Napríklad Štátna opera Košice, Štátna filharmónia Košice, Poddukelský umelecký ľudový súbor.

Počas svojho takmer ročného fungovania realizovalo OZ viacero kultúrnych podujatí.                      Akustika - "Street Tour": V spolupráci s kapelou Akustika prináša kvalitnú autorskú hudbu do viacerých slovenských miest na námestia, do kulturparkov či komunitných centier. Projekt prebieha už štvrtý rok.                                                                                                                                    Jam Session Prešov: "Jamka" je projekt s pravidelnou mesačnou periodicitou, kde sa stretávajú hudobníci predovšetkým z východného Slovenska. Tieto improvizované vystúpenia dávajú priestor mladým talentom, ktorí nemajú možnosť sebarealizácie a prezentácie vlastnej tvorby. Projekt prebieha už druhý rok.

23120067_708511106026894_9097230703419412753_o.jpg

Co si o tomto projektu myslíte?