TALENTWAY = CESTA ROZVOJA OSOBNOSTI - crowfunding kampaň

TALENTWAY = CESTA ROZVOJA OSOBNOSTI

Pomôžte učiteľom modernizovať vzdelávanie vašich detí v ich správnej príprave na pracovné pozície v 21. storočí

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Poďte s nami urobiť vzdelávanie také, ako má byť v 21. storočí. Prejdime od čias "Márie Terézie" a využime dostupné aj ešte neexistujúce algoritmy, aby sme pomôhli tým najdôležitješím - našim deťom naplno rozvinúť osobný potenciál, silné stránky a talent počas školského obdobia.

Máme unikátny systém, ktorý už úspešne aplikujeme medzi študentmi. Sme skupina VŠ učiteľov a už niekoľko rokov sa venujeme modernizácii vzdelávania tak, aby sme pripravili absolventov pre kariéru alebo podnikanie v 21.storočí. Výzva je v tom, že väčšina absolventov stredných a vysokých škôl bude pôsobiť v tímoch a riešiť rôzne procesy a problémy. Preto trh práce a už aj viaceré školy volajú po tom, aby sa žiaci a študenti viac venovali zručnostiam, nielen teoretickej výučbe. Ide najmä o tzv. mäkké zručnosti (soft skills) - kritické myslenie, kooperácia, kreativita, komunikácia a ďalšie.

Aby sme pomohli učiteľom a ich žiakom a študentom, vypracovali sme didaktický systém TALENTWAY.NET, ktorý popri poskytovaní vzdelávania (teoretická príprava) umožňuje aj tréning mäkkých zručností a pozostáva zo štyroch časti:

- učiť sa pri aktivitách (learning by doing) - my používame metódy projektovej a praktickej výučby (project-based learning) pre tímovú spoluprácu študentov

- rozvíjať myslenie a kreativitu - používame tzv. thinking tools do výučby (brainstorming, brainwriting, mind map, persona, apod.)

- reálny život ako námet vzdelávania = zapojenie expertov z praxe do výučby, zapojili sme už top značky ako Lidl, Nestlé, O2, Tatrabanka a ďalší

- 21.storočie je digitálne - vyvíjame ojedinelý vzdelávací trenažér na tímovú výučbu, tréningy mäkkých zručností, objektívne hodnotenie študentov, intezívnu podporu pefagógov.  

Portál TW.net - dashboard

Budúce vzdelávanie bude o kreativite, akčnosti, interdisciplinarite, tímovej práci, prepojení na prax, kritickom myslení. Naši študenti už teraz pracujú nonstop v tímoch a priamo na reálnych problémoch z praxe. K tomu si prizývame aj expertov, ktorí sú pre študentov ako mentori v priebehu celého semestra. Počas štúdia musia pátrať po podstate vecí (teoretická báza), no študijné ciele dosiahnu až potom, ak zadania vyriešia, či dovedú do realizovateľného prevedenia. 

Projektová výučba 2.0

Súčasne sme zaviedli novú formu hodnotenia - neznámkujeme. Hodnotí sa cesta a spôsoby, ako študenti prišli k cieľu. Máme štyri kritéria, štyri etapy a štyri formy výsledkov. Z každej časti dostávajú posudok - napr. ako učiteľ hodnotím, či navrhované riešenie má logiku a či spočíva na použiteľnom princípe. Vyvíjame špecifické algoritmy, ktoré poskytujú kombinačný výsledok z hodnotiacich dát a každý študent získava tak veľmi objektívny prehľad o tom, v čom je dobrý. 

To je ten hlavný zmysel - pomáhame študentom objaviť ich TALENT (silnú stránku) a tie potom počas štúdia (WAY) postupne rozvíjať a posilňovať. Sme totiž presvedčení, že rozvoj talentu (silnej stránky) umožní byť absolventovi školy "expertom - profesionálom" a nie šedým priemerom, ak by sme bazírovali na jeho slabinách. Talent nie je len hudobný sluch alebo výtvarné videnie, či schopnosť dávať góly alebo byť jednotkou v tenise. Pre život v 21. storoči sa žiadajú aj ďalšie talenty - komunikovať, zaujať a presviedčať, kooperovať motivovať, viesť, riadiť, byť kreatívny - nielen kresliť, fotiť ale hlavne nachádzať správne riešenia, príležitosti, navrhovať procesy, optimalizovať svoju prácu aj prácu iných.

Prepojenie študentov s praxou

Už viac rokov aplikujeme systém TALENTWAY.NET v prostredí ekonomických fakúlt a teraz ho šírime na ďalšie vysoké školy. Pomocou tohto systému je možné vyučovať ktorýkoľkek predmet aj na stredných školách, dokonca ho aplikujú do predmetov, či celého prostredia už aj na slovenských a českých základných školách.

Zažite atmosféru na jednom z našich vzdelávacích formátoch - Project Lab Bankademy na nasledujúcom videu.

  

Naše hlavné ťažisko (aj výhoda) je v online portáli www.talentway.net . To je aj téma nášho projektu tu na Štartovači. Online portál má štyri ciele:

- zabezpečiť pohodlné online prostredie pre výkon (vedenie aj riadenie) bežnej výučby, ktorá spočíva na projektovom princípe (project-based learnig) - teda spája študentské tímy s učiteľom aj expertmi z praxe, 

- funguje ako soft skills simulator, teda ako prostredie na tréning mäkkých zručností - vyvíjame rôzne moduly ako brainwiriting, mind map, persona, analytické nástroje, kreatívne nástroje

- vyvíjame špecifické algoritmy, ktoré dokážu sledovať a hodnotiť rozvoj mäkkých zručností z prevádzaných tréningov a poskytovať tak študentom prehľad, v čom je ich silná stránka a ako sa rozvíja v porovnaní s ostatnými účastníkmi tréningov (ranking soft skills)

- výsledky vzdelávacích procesov si študenti zaznamenávajú vo svojom CV a sú tak pripravení na vstup na trhu práce.

CV

Aktuálne sa nachádzame sa v závere 1. etapy ostrej verzie, ktorou vylepšujeme pôvodný prototyp portálu. Máme hotový projektový modul a modul brainwritingu. Súčasne rozbiehame viaceré formy webinárov pre učiteľov, ako ich naučit pracovať so systémom. 

Na tomto printscreen vidíte pracovné prostredie portálu - editácia predmetu a úloh a práca s brainwriting:

Brainwriting

Teraz stojíme pred 2.etapou, v ktorej chceme dopracovať ďalšie štyri moduly na tréning soft skills a k tomu doplniť hodnotiaci systém. Už od nastávajúceho školského roka 09/2020 chceme nasadiť náš portál na každej fakulte, ktorá nám otvorí svoje dvere. Bezprostredne na to sa vieme zamerať aj na stredné školy a perspektívne vidíme priestor pre náš systém aj na základných školách. Sme pripravení pre Slovensko aj Česko.

Technology road map

Vývoj portálu zabezpečujeme dodávateľských spôsobom - základnú logiku, procesy a návrhy algoritmom vytvárame v našom internom tíme na základe našich pedagogických skúseností. Tieto výstupy potom spracúva externý dodávateľ do softvéru (zdrojového kódu). Následne prevádzame spoločne testovanie a overovanie funkcionalít. 

Čo potrebujeme? Vaše príspevky využijeme na:

- dotvorenie 2.etapy portálu (4 moduly na tréning soft skills)

- nasadenie do prostredia fakúlt v SR aj ČR

- zaškolenie učiteľov na využívanie portálu (webináre)

A na záver ešte niekoľko bonusov: Máme to vymyslené tak, že používanie nášho portálu bude aj v budúcnosti pre žiakov, študentov a učiteľov zdarma (t.z. open source). Dokonca pre učiteľov a do škôl budeme vedieť priniesť pravidelne nové zdroje - pomocov dátovej analytiky budeme odmeňovať učiteľov za to, ako kvalitne vyučujú resp. pripravujú študentov pre reálny život. A v tomto sme skutočne jediní a originálni. 

Povedali o nás: 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?