F._X._Šalda,_signature.jpg

Ta kniha! Knihy

Celá desetiletí považovaná za ztracenou. Zakázaná nacisty, sešrotovaná komunisty. Jeden výtisk však přežil...

salda-oci2.jpg

Vybráno40 644 Kč(123 %)

123 %
33 000 Kčpožadováno
62startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

Unikátní svědectví o českém intelektuálním prostředí v posledních letech Rakouska-Uherska i počátcích první republiky. Za Protektorátu vydání této knihy nepovolili nacisté, v roce 1948 byl celý již vytištěný náklad odvezen od nakladatele přímo k likvidaci. Byla považována za ztracenou, ale z hlubin soukromého archívu se po mnoha letech vynořil jeden její exemplář, spolu s množstvím dalších unikátních dobových dokumentů. Nyní bude vydána v nové typografické úpravě a bibliofilském nákladu jednou provždy 333 výtisků. A Vy máte nyní ojedinělou příležitost získat jeden z nich.

O jaké knize je řeč?

Rudolf Ina Malý: „S F. X. Šaldou tehdy i nyní: Dopisy – Dílo – Evokace“

Kniha „S F. X. Šaldou tehdy i nyní“ představuje jedinečný pramen poznání života Františka Xavera Šaldy a nabízí originální vhled do soukromí a myšlenkového světa tohoto velikána umělecké kritiky a okruhu jeho přátel a žáků.

Autor knihy, filosof a esejista Rudolf Ina Malý, patřil k nejbližším Šaldovým spolupracovníkům, který editoval několik ročníků revue Kritika - na jejímž zaměření se Šalda výrazně podílel -, a redigoval sborník sestavený k Šaldovým padesátinám. Malý se přitom po celý život pokládal za Šaldova žáka a dlouhodobě plánoval vydat publikaci věnovanou jeho životu a dílu.

Vydání knihy však opakovaně bránily politické okolnosti. R. I. Malý totiž ve třicátých letech působil jako vysoký úředník ministerstva zahraničí a nijak se netajil svým katolickým a silně protiněmeckým zaměřením, v důsledku čehož se jeho dílo stalo nepohodlným jak pro nacistickou okupační správu, tak i pro pozdější komunistický režim. Plány na vydání uvedené knihy se proto za války setkaly s jednoznačným odmítnutím okupačních úřadů a po komunistickém převratu v únoru 1948 byl zlikvidován celý její náklad.

Podle dobového posudku komunistického ministerstva informací totiž "z celé knihy přímo křičí politická negramotnost části inteligence první republiky, její domnělá nadřazenost a nezainteresovanost v boji o novou společnost" a kniha sama "staví Šaldu proti dnešní kulturní a společenské skutečnosti".

Kniha tak byla přes sedmdesát let pokládána za ztracenou. Na sklonku roku 2019 se však podařilo objevit jeden kompletní a velmi zachovalý exemplář a šetrně jej převést pomocí pronajatého certifikovaného knižního scanneru do elektronické podoby.

 

Obsah knihy:

Publikace sestává ze čtyř volně provázaných částí. První představují Malého vzpomínkové eseje popisující Šaldovu osobnost a jeho literární a pedagogickou činnost. Druhou částí je cenná edice doposud neznámých Šaldových dopisů R. I. Malému z let 1914-1924, které detailně dokumentují jeho osobní i literární život. Třetí část je věnována Šaldově a Malého spolupráci na literárním poli a jejich intelektuálním sporům s některými představiteli prvorepublikové literární scény. Poslední část je pak detailní studií věnovanou vývoji Šaldovy osobní filosofie.

Součástí knihy je i řada dosud nepublikovaných fotografií, kreseb a dalších grafických souborů.

Nově vydaná publikace bude navíc obsahovat studii historika PhDr. Mgr. Tomáše Bandžucha, Ph.D. přibližující život a dílo Rudolfa Iny Malého a jeho vztah k Šaldovi a několik dalších kratších tematických textů, dobových fotografií či kopií dokumentů pocházejících z archívu R. I. Malého.

Původní náklad byl 3 500 výtisků, my budeme skromnější - knihu vydáme v bibliofilském nákladu 333 číslovaných kusů jen pro opravdové zájemce.

Vydání knihy podpořilo svým grantem město Čáslav a přispělo rovněž několik soukromých mecenášů, kteří si přáli zůstat nepoznáni. Největší poděkování z nich náleží paní K.

Kniha vydáme ve spolupráci s tiskárnou INDIGOPRINT, s.r.o.

Vybráno40 644 Kč(123 %)

123 %
33 000 Kčpožadováno
62startérů
Podpořit projekt

zakladatel projektuTřiatřicet, z. s.

Odměny

99 KčChci podpořit vydání knihy

Koupi knihy přenechám těm, kdo ji doopravdy ocení, ale rád na její vydání přispěji, protože si myslím, že je dobré realizovat podobné projekty.

Očekávané doručení odměny: prosinec 2020

Počet dostupných odměn: 994/999

Odměna nedostupná

333 KčKniha poštou

Do konce března 2021 mi zašlete jeden číslovaný výtisk knihy na jakoukoli adresu v České republice. DŮLEŽITÉ: Nezapomenu při platbě uvést dostatečné identifikační údaje, abyste knihu poslali do správných rukou.

Očekávané doručení odměny: březen 2021

Počet dostupných odměn: 63/99

Odměna nedostupná

999 KčKniha poštou v ČR s věnováním editorů + e-book

Do konce března 2021 mi zašlete jeden výtisk knihy s číslem 2 - 33 a s osobním věnováním editorů na jakoukoli adresu v České republice + e-book na můj e-mail. DŮLEŽITÉ: Nezapomenu při platbě uvést dostatečné identifikační údaje, abyste knihu i e-book poslali do správných rukou.

Očekávané doručení odměny: březen 2021

Počet dostupných odměn: 19/32

Odměna nedostupná

3 333 KčKniha č. 1

Do konce roku 2020 mi předáte či zašlete doporučeně na jakoukoli adresu v České republice exemplář knihy číslo jedna s osobním věnováním editorů + e-book na můj e-mail. DŮLEŽITÉ: Nezapomenu při platbě uvést dostatečné identifikační údaje, abyste knihu i e-book předali do správných rukou.

Očekávané doručení odměny: prosinec 2020

Počet dostupných odměn: 0/1

Odměna nedostupná