Sympózium Environmentálního Umění | crowdfunding kampaň

Startéři - Sympózium Environmentálního Umění

Podpořte uspořádání mezinárodního sympózia environmentálního umění, které se uskuteční 18. až 20. března 2015 v Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze

Umění

  • Splněno 33 200 Kč (110 %)
  • 110 %
  • 30 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 13 Startérů

Autor projektu

p6 - obrázek
  • projekt od p6
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

100 Kč

Katalog k sympóziu

Získejte originální katalog, který vznikne u příležitosti Sympózia environmentálního umění

Počet dostupných odměn: 196/200

Nelze podpořit
200 Kč

Prémiová účast a katalog k sympóziu

Získejte originální katalog, který vznikne u příležitosti Sympózia environmentálního umění a přednostní účast na tomto sympóziu

Počet dostupných odměn: 100/100

Nelze podpořit
400 Kč

Katalog k sympóziu a kniha

Katalog k Sympóziu a kniha Dialogy Umění a Přírody

Počet dostupných odměn: 17/20

Nelze podpořit
500 Kč

Podesaný katalog k sympóziu a 2 x kniha

Získáte podesaný katalog k sympóziu od všech přednášejících a dva výtisky knihy Dialogy Umění a Přírody

Počet dostupných odměn: 29/30

Nelze podpořit
700 Kč

Podepsaný program sympózia a 3 x kniha

Získáte podesaný katalog k sympóziu od všech účastníků a 3 x knihu Dialogy Umění a Přírody

Počet dostupných odměn: 10/10

Nelze podpořit
1 000 Kč

Poděkování v katalogu a podepsaná kniha

Uvedeme Vaši podporu v katalogu a na webových stránkách Sympózia environmentálního umění a získáte podepsanou knihu od jejího autora

Počet dostupných odměn: 9/10

Nelze podpořit
2 000 Kč

Zvláštní poděkování v katalogu a 3x kniha

Získáte mimořádnou zmínku o Vašem přispění v katalogu o sympóziu, na webových stránkách i při přímém vystoupení a 3 výtisky knihy podepsané autorem.

Počet dostupných odměn: 5/5

Nelze podpořit
5 000 Kč

Rozkvět environmentálního umění

Přispějte velkoryse k rozkvětu environmentálního umění s přímou možností osobního kontaktu a rozhovoru s přednášejícími na Sympóziu environmentálního umění, Vaše podpora bude uveden a v katalogu, jako dárek dostanete knihu se speciálním věnováním od jejího autora.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
10 000 Kč

Partner Sympózia environmentáního umění

Vaše partenerství a podpora bude přednostně uvedena v katalogu, webových stránkách a tiskových zprávách, bude Vám vysloveno speciální poděkování a budete mít možnosti přímého vstupu a pozvání na pódium během Sympózia environmentáního umění, jako dárek dostanete knihu se speciálním věnováním od jejího autora.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit