Sympózium Environmentálního Umění - crowfunding kampaň

Sympózium Environmentálního Umění

Podpořte uspořádání mezinárodního sympózia environmentálního umění, které se uskuteční 18. až 20. března 2015 v Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze

Umění

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

 

Sympozium_environmentalniho_umeni_pozvanka.jpg

Stránky sympózia: http://www.artlive.cz

Vážení přátelé Umění a Přírody

(Záměr projektu)

Rád bych Vás pozval k účasti a zároveň požádal a poprosil o pomoc, podporu i spolupráci při pořádání mezinárodního sympózia environmentálního umění, které se uskuteční 18. až 20. března 2015 v Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze. Hlavním přednášejícím bude kanadský spisovatel, kritik a lektor John K. Grande.

Při této příležitosti proběhne vydání a autogramiáda českého překladu jeho pozoruhodné knihy Dialogy Umění a Přírody.

Stav projektu:

 V současnosti se oslovují jednotlivý přednášející a organizuje finanční podpora sympózia.

O domluvených přednášejících Vás budemem informovat !

Pozvaní potvrdili:

John K. Grande / Kanada

Vladimír Merta / Česká republika

Ute Ritschel / Německo

Attila Pokorny / Rumunsko

( rádi uvítáme i Vás a Vaše příspěvky - můžete nás kontaktovat na stránkách projektu )

Využití prostředků:

V případě úspěšného shromáždění potřebných prostředků z nich budou uhrazeny náklady spojené s pořádáním sympózia:

- pronájem galerie

- propagace sympózia

- náklady na tisk katalogu

- pronájem prezenční techniky

- ubytování zahraničních přednášejících

 

Hlavní přednášející sympózia: 

John K. Grande

  john.jpg

Odkaz na webové stránky autora: http://www.johnkgrande.com

Spisovatel, básník a kurátor John K. Grande během uplynulých 25 let výrazně obohacuje kanadskou i mezinárodní uměleckou komunitu. Specializuje se na oblast umění a ekologie, ve které také vydal své zásadní publikace: Balance: Art and Nature (Black Rose Books, 1994), Intertwining: Landscape, Technology, Issues, Artists (Black Rose Books, 1998), Jouer avec le feu: Armand Vaillancourt: Sculpteur engagé (Montreal: Lanctot, 2001), Art Nature Dialogues (SUNY Press, New York 2003), Dialogues in Diversity; Art from Marginal to Mainstream (Pari, Italy 2007) a Homage to Jean-Paul Riopelle (Prospect Press /Gaspereau Press, 2011).

John Grande také vydal nespočet esejí o umělcích a textů do katalogů k výstavám.

Se svými básněmi také vystupoval v Irsku, Belgii, Maďarsku, Kanadě a ve Spojených státech .

Jako spoluautor spolupracoval s Judy Garfin: Natural Disguise (Vehicule Press, Montreal, 1998), s Nils-Udo: Art with Nature (Wienand Verlag, Koln, Germany 2000, le Mouvement Intuitif; s Patrickem Dougherty and Adrian Maryniak  (Atelier 340, Bruxelles 2003), Natura Humana; s Bobem Verschueren (Editions Mardaga, Brussels, 2010) a s Rogerem Rigorth (Kerber Verlag, Darmstadt, 2014).

 Mezi jeho kurátorskou činnost patří práce v oblasti Earth Art, mezi něž patří výstavy v the Royal Botanical Gardens, Canada a v Van dusen Gardens, Vancouver, B.C. a spolupráce s Peterem Selz v oblati Eco-Art v Pori, Finland.

Pozvání účastníci jsou přední představitelé environmentálního umění v Evropě, pokud se nezúčastní bude zajištěna prezentace jejich práce s komentářem John K. Grande(ho).

Téma přednášky:

Kraje bez okraje; Příroda bez obsahu

John K. Grande 

Kulturní identita je nezbytná pro lidstvo stejně jako slunce pro přírodu, neboť nás vede k hledání toho, kdo vlastně jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme. Je to impulz, který odráží naše impicitní přání zlepšit svět kolem nás. Umění nadále nemůže být zaměřeno pouze na objekty. Limity, které nám určuje příroda, nás vedou k vytvoření nové globální etiky, která zahrnuje vzájemný respekt mezi svými živými částmi. Umění čerpá z tohoto proudu energie, který je procesem života, tvůrčím jádrem naší potřeby transformace, obohacení a vlastního vyjádření.

 

Jak se umění týká země, ekologických a sociálních záležitostí a dokonce nových technologií?

Kde je spojení mezi lidskou duší a uměleckou produkcí?

 

Rozdělení mezi přírozeným a vyrobeným v jazyce umělecké produkce naší doby je dále umocňováno novými médii, digitálními a datovými informačními systémy. Jestliže žijeme v "globální vesnici" - jsou tu dvě formy: jedna forma je fyzický svět a druhá forma na datech založený svět syntetický. Spojení umělců se zemí a světem přírody nám poskytuje důležité propojení k širšímu kulturnímu diskurzu o globalizaci a ekologii. Regionální iniciativy, která zahrnují umělecké akce, dávají přednost přírodě, ve které je proces důležitější, než objekt jako sochařské medium. Vzájemné prorůstání ekologie a umění představuje významnou vstupní bránu, kde se umění stává součástí našeho původu v rámci přírodního systému a zároveň reprezentuje budoucí formu pokračování umění, která je částí evoluce lidské kultury.

Hraje etika roli v umělecké produkci?

Jaké jsou síly, které ovlivňují jazyk umění, který je vytvořen novými technologiemi?                                                                     

Pro většinu městkých diváků Land Art představuje něco vzdáleného, něco daleko a neviděného. Je to přesně tato vzdálenost a připojení tohoto aspektu přírodní krásy, stejně jako propojení přídavného jména “environmentální” ke slovu umění, které vytváří právě toto spojení neobvbyklým. Neexistují galerie, neexistují muzea. Nejsou ani žádné mapy města, ve kterých je zaznačena poloha této tvorby.  Přesto tato práce kontinuálně existuje. Land Art obsahuje jisté principy, které ukazují přírodu jako materiál, ať už je umělecké sdělení konceptuální, nebo duchovní. Land art je místně vzdálené nebo přemístěné umění. Land Art zdůrazňuje materiální vnímání přírody. Je manipulovaná, pouhý materiál, a co vidíme jako efekt, je většinou vice důležitý, než role přírody při zachování lidské kultury. Prvě tato záležitost je často přehlížena současnými kurátory a historiky a je částečně důležitá při posuzování umělecké produkce Roberta Smithsona v krajině, která zahrnuje měřítko jako medium, a které může působit ohromným efektem - ale co země samotná? Kde je etika k zemi? Zdá se, že pro land artové umělce v 60. letech byl zásah do přírody více důležitý než příroda samotná. Land Art je nyní “obchodní značkou” umění a je historizován jako romantismus, nebo realismus.

 

John K. Grande představí příklady pro objasnění vývoje environmentálního umění, od Land Artu k soociální ekologii, k Earth Artu a Bio Artu. Není již potřeba obřích měřítek, ale citlivost k lokální biologii a geologii, vice transparentnosti a pomíjivosti ve smyslu prožívání a tvoření. Nová generace umělců překonala neo archeologický přístup Roberta Smithsona k umění v krajině. Příroda je dnes vnímána jako těkavý a mocný zdroj, který je součástí našich životů a nesmírně nás ovlivňuje. Ekologie hraje roli i ve všech ekonomikách. Umění v naší době vyžaduje znovuobjevení způsobu interpretace a porozumění strukturám, které zahrnují nestálé přírodní systémy a jejich významy.

To jsou některá z dilemat a problemů, která budou diskutována John K. Grandem, a tyto náročné a kritické myšlenky budou vždy probírány s ohledem na svět přírody, na svět kolem nás.Více zde: http://www.artlive.cz/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

 

... Příroda je Umění, kterého jsme součástí! 

John K. Grande

Mike MacDonalds-017.jpg

 

Jako bonus vyjde při příležitosti pořádání sympózia překlad knihy

Art Nature Dialoques: Interviews with Environmental Artists

Art Nature Dialogues.jpg

Dialogy Umění a Přírody - Rozhovory s environmentálními umělci

Kniha rozhovorů o tvorbě, umění, přírodě, ekologii, permakultuře a environmentu, které připravil, uskutečnil a zaznamenal John K. Grande během několika let s 21 environmentálními tvůrci a umělci Severní Ameriky a západní Evropy.

 O podporu vydání jsem zde žádal a děkuji všem, kteří projekt podpořili. Ač nebylo dosáhnuto požadované částky, kniha bude vydána v malém tištěném nákladu, a proto bude velice unikátní:) 

 Kniha nyní bude, po přispění autora, rozšířena a upravena pro jedinečné české vydání !

 Untitled.jpg

Rozšíření českého vydání rozhovory s umělci:

Jean-Cloud a Christo 

Urs Twellmann 

Antony Gormley 

 

 

Věřím, že Vás informace o projektu zaujaly a podpoříte jej.

S díky

Petr Šesták

 

Co si o tomto projektu myslíte?