SVĚTOBĚŽNÍCI | Cestovatelská desková hra - crowfunding kampaň

Podpořit - SVĚTOBĚŽNÍCI | Cestovatelská desková hra

Pomozte nám zrealizovat originální českou deskovku festivalu Kolem světa pro každého s duší Světoběžníka!

Hry & Apps
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 090 Kč Hra + 2 libovolné online přednášky + 5 % Kintari

Dostanete od nás vstupenky na 2 libovolné online přednášky v rámci festivalu Kolem světa online. Nesmí chybět hra Světoběžníci s osobním věnováním s poštovným v ceně a podpora projektu Kintari.

Počet odměn není omezen