Světlo z trubky - vydání knihy a její křest - crowfunding kampaň

Startéři - Světlo z trubky - vydání knihy a její křest

Příběh je napsaný, grafika navržená, ale bez Vás se to neobejde. Pomozte nám vydat knihu do tištěné podoby. Děkujeme.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.