Startovač - financování projektů

Svědectví - crowfunding kampaň

Podpořit - Svědectví

Ročně se na území ČR zabije 124 milionů zvířat kvůli produkci masa, mléka a vajec. Kde a jak takové množství zvířat žije?

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

700 Kč Přístup k bonusovému materiálu z natáčení

Hrstce z Vás dáme přístup k bonusovému materiálu z natáčení, který postupně sbíráme a pečlivě ukládáme. Jedná se například o fotografie a videa, která nebyla nikdy a nikde zveřejněna. Rozhovory, které se do dokumentu nevešly, nebo příběhy z natáčení.

Počet dostupných odměn: 24/25