Startovač - financování projektů

Studentský film - KOK$ - crowfunding kampaň

Podpořit - Studentský film - KOK$

Film o hlavním hrdinovi a co vše se může pokazit při výrobě a prodávání drog. Ne vždy jsou peníze ta správná cesta. Jak to tedy dopadne?

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Příspěvek 500Kč a více

- Vaše jméno v titulcích
- Email s poděkováním přímo od
Režiséra.
- Dopis s podpisem režiséra.
- Fotka s podpisem členů Redlight
Entertainment.
- Video ze zákulisí & ukázka, jak se točilo.
- Plakát KOK$.

Počet odměn není omezen