Studentské umění ve Studentském kostele - crowfunding kampaň

Startéři - Studentské umění ve Studentském kostele

Pomozte nám spolu se studenty vytvořit program pro Studentský kostel, prostřednictvím profesionální spolupráce.

Umění

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.