Zborník: Stretnutie priateľov regionálnej histórie - crowfunding kampaň

Zborník: Stretnutie priateľov regionálnej histórie

Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu do škôl, knižníc, múzeí atď.

Knihy
Zborník: Stretnutie priateľov regionálnej histórie

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Novinky 27. 9.
Priatelia, ďakujeme za neutíchajúcu podporu. Vyzbieraná suma prekročila akékoľvek očakávania, veľmi si to vážime a veríme, že vašu dôveru nesklameme. Ako sme sľúbili, všetci, ktorí doteraz na zborník prispeli, dostanú knihu navyše (t. j. všetci, ktorí sú v zozname štartérov nižšie ako Zoltán Ďurovčík (vrátane)). Bude to kniha Zuzany Bohušovej "Nárečie Lupoče" (vyjde v októbri 2017).
Okrem toho sme pripravili ešte jednu špeciálnu odmenu a síce kombináciu limitovanej luxusnej verzie zborníka a knihy Tajní vrahovia pozostávajúcej z troch častí (rovnomenná novela S. Činčuráka, text Jána Aláča Jednodetstvo alebo rozprávanie o pustých školách a prázdnych dvoroch a štúdiu Júliusa Lomenčíka o literárnej tvorbe Samuela Činčuráka). Oba príspevky mali byť pôvodne súčasťou zborníka, ale keďže by počet strán navýšili o ďalších asi 70, rozhodli sme sa ich ponechať len v knihe. A to aj napriek tomu, že rozprávanie Jána Aláča o jednodetstve bude v rámci Stretnutia priateľov regionálnej histórie v Hradišti hlavnou prednáškou.
Aby sme boli féroví k tým z vás, ktorí do zbierky už prispeli, no nemali možnosť vybrať si túto odmenu a chceli by ju, kontaktujte nás na kniha.hornohrad@gmail.com, pokúsime sa to vyriešiť k všeobecnej spokojnosti.

 

Novinky 24. 9.
Priatelia, ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli dosiahnuť a prekročiť cieľovú sumu, nesmierne si to vážime. Konečne vieme aj konečný počet strán zborníka, namiesto plánovaných 400 strán, bude zborník mať až 528 strán (a limitovaná verzia v pevnej väzbe ešte o ďalších 8 až 16 viac, pretože tam bude i miestny register) a 47 príspevkov z celého Novohradu (okresy Lučenec, Poltár aj Veľký Krtíš). To je dobrá správa. Horšie je, že adekvátne tomu stúpli i náklady. Preto vás prosíme, neprestávajte nás podporovať. Ak sa podarí dosiahnuť 1 500 eur, teda 200 % pôvodnej sumy, každý z prispievateľov (s výnimkou tých, ktorí prispeli/jú sumou 5 €) dostane ešte darček navyše. Podrobnosti čoskoro. Ešte raz ďakujeme!

 

Kto sme
Partia nadšencov združená okolo občianskeho združenia Priatelia histórie Novohradu. Doteraz sa nám (v štyroch prípadoch aj s pomocou startovac.cz) podarilo zrealizovať vydanie viac ako desiatich publikácií. Podrobnosti o niektorých z nich, vrátane ukážok, nájdete tu. Okrem vydávania kníh organizujeme v Hradišti Stretnutie priateľov regionálnej histórie. V sobotu 25. novembra 2017 sa uskutoční tretí ročník. Jeho súčasťou bude aj vydanie zborníka so štyrmi desiatkami príspevkov od renomovaných autorov. Vydanie zborníka môžete podporiť v tomto projekte.

Elektronickú verziu zborníka z roku 2016 si môžete stiahnuť tu.

 

O zborníku
Plánovaný rozsah zborníka je 400 strán, ale už teraz sa zdá, že ho prekročíme a je možné, že budeme atakovať aj piatu stovku. Väčšia časť zborníka (vyše 80%) bude obsahovať odborné a popularizačné príspevky súvisiace s históriou Novohradu. Ich zoznam nájdete nižšie. Medzi autormi nájdete napríklad archeológov profesora Václava Furmánka či Vladimíra Mitáša, Zuzanu Polákovú z SAV Nitra, Jána Aláča z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, riaditeľku štátneho archívu v Lučenci Kristínu Becaniovú a mnohých ďalších.
Zvyšný priestor využijeme na predstavenie nových kníh, podnetných aktivít a zaujímavých spolkov, ktoré sa venujú regionálnej histórii, histórii každodennosti či orálnej histórii.
Zborník bude mať formát A5 (148x210 mm), mäkkú väzbu a profesionálnu tlač. Teda bežný zborník. Bude existovať aj limitovaná verzia v tvrdej šitej väzbe s lacetkami (textilnými záložkami) a miestnym registrom, ktorú dostanú len autori, sponzori a podporovatelia na startovac.cz. Nik iný sa k zborníku v tvrdej väzbe nedostane a inde ako na startovac.cz sa nebude dať získať.

V ideálnom prípade by sme chceli vytlačiť 2 000 kusov zborníka. Výška nákladu je však závislá od toho, akú sumu sa nám podarí vyzbierať a od konečného počtu strán (predbežná cenová ponuka robená na 400 strán a 2 000 kusov zborníka je 4 600 eur). Vďaka väčším sponzorom máme zatiaľ asi 80% prostriedkov, na zvyšok potrebujeme vašu podporu.

Peniaze budú použité len na tlač a rozposlanie zborníka a odmien. Všetko ostatné robíme svojpomocne (zalomenie, korektúry, benzín na distribúciu atď.) Zborník bude distribuovaný zadarmo.

 

Ako zborník použijeme
Náklad môže byť na prvý pohľad prehnane veľký. Veríme však, že ho dokážeme zmysluplne využiť, pričom máme niekoľko cieľov:
1) Podporiť záujem obyvateľov Novohradu o vlastnú históriu, pritiahnuť ich k nej a ukázať im, že aj tento často prehliadaný a ignorovaný kraj má svoje historické zaujímavosti.
2) Zborník budeme distribuovať do škôl v Lučenci, Poltári, Rimavskej Sobote, Veľkom Krtíši, Kokave nad Rimavicou a inde a týmto spôsobom sa pokúsime motivovať učiteľov, aby svoj výklad čo najviac prispôsobili miestnym reáliám. Budeme dúfať, že v študentoch a žiakoch vzbudíme záujem o históriu Novohradu a časom sa aspoň z jedného z nich stane autor venujúci sa regionálnej histórii. Tento rok sme zorganizovali aj prvý ročník súťaže História Novohradu 2017 pre študentov stredných škôl a výsledky nás veľmi pozitívne prekvapili. Až sedem z prác sme sa rozhodli zaradiť do zborníka, kde sa určite nestratia. Takže motivovať študentov rozhodne má zmysel.
3) Spropagovať Novohrad a jeho históriu aj v iných kútoch Slovenska.
4) Prostredníctvom zborníka spropagovať zaujímavé knihy, spolky či činnosti, ktoré sa venujú regionálnej alebo orálnej histórii či histórii každodennosti.

Dôležité je, že zborník bude distribuovaný zadarmo.

 

Odmeny
Okrem sponzorov, ktorí vydanie zborníka podporili finančne, sme našli aj dosť takých, ktorí nám darovali množstvo zaujímavých kníh. Práve tieto vám ponúkame ako odmeny. Verím, že si vyberiete a že vás knihy potešia. Všetky sú nové. V prípade, že by ste o niektorej chceli vedieť viac podrobností, píšte na kniha.hornohrad@gmail.com

Medzi odmenami nájdete aj posledných pár kusov zborníka z roku 2016 a to ako v mäkkej, tak aj v pevnej väzbe. Tisíc kusov zborníka sa minulý rok rozobralo v priebehu 8 dní!
V odmenách je započítané aj poštovné v rámci Slovenska.
Sme vďační za každú pomoc, veríme, že sa to obráti na dobrú vec. Ak sa na startovac.cz nevyzbiera dostatočná suma, peniaze vám budú vrátené. Sme však presvedčení, že sa projekt podarí a koncom novembra/začiatkom decembra budeme rozposielať zborník i odmeny – knihy, ktoré sa tak ku vám dostanú tesne pred Vianocami.

 

Zoznam príspevkov

Zoznam je predbežný a v detailoch sa ešte môže zmeniť. Príspevky sú radené abecedne podľa mena autora.

ADAMOVÁ, M.: Dejiny mestskej nemocnice v Lučenci

ADAMOVÁ, M.: Tradičné zamestnania novohradských Rómov

ADAMOVE, N.: Ordódyovci  - kováči z Ľuboriečky a Dolnej Strehovej

ALÁČ, J.: Zvyky, predstavy a povesti z Modrého Kameňa

BAKO, S.: Keď vojna ukradne mladosť

BECANIOVÁ, K.: Smaltovníctvo v Novohrade

BECANIOVÁ, K.: Vznik a vývoj tlačiarní v Lučenci

BEČKEIOVÁ, J.: Urbárska regulácia v obci Želovce

BELKOVÁ, D.: Juraj Jozef Najpaver – posledný hrnčiar v Haliči

BOTOŠ, A.: Vývoj hrnčiarstva v 13. až 16. storočí v Novohrade

ČÁNI, J.: Kostol v Ozdíne

FIĽO, P.: Evanjelická a. v. ľudová škola v Mýtnej

FÍZEĽ, P.: Kostol sv. Juraja v Starej Haliči

HLÁSNIK, M.: František Gyurkovits – Vyhrabávanie mŕtvol (reštaurátorské práce na obraze)

HIKKER, J.: Z histórie hasičstva v Haliči

HOMOLOVÁ, V.: Mengeleho dievča – Viola Stern Fischerová a jej život v Lučenci

CHRASTINA, Š.: Nová akvizícia Novohradského múzea a galérie

CHRASTINA, Š.: Irisovanie – technika výzdoby skla

JANČOVIC, J.: Od Ipľa po Dunaj a Zátisie

JANČOVIC, J.: Martin Morháč – farár v Budapešti

JARÁBIK, G.: Obnova kaštieľa Madáchovcov

KAMASOVÁ, M.: Ľudovít Kubáni

KAŠŠÁK, P.: Bombardovanie Lučenca v rokoch 1944 – 1945

KRÁLIK, P.: Spomienky na Jána Mlynárika

KRIŽÁNI, J.: Gejzír v Nitre nad Ipľom

LAŠŠÁK, J.: Andrej Rojko

LAŠŠÁK, J.: Laznícke školy v okolí Šoltýsky

MACHÁČKOVÁ, M.: Obraz učiteľa Júliusa Pástora v školských kronikách Poltára

MIČIANIK, P.: Malá vojna a Novohrad

MITÁŠ, V. – FURMÁNEK, V.: Kuriozity a rarity doby bronzovej v Novohrade

NAGYOVÁ, Z.: Bibliografia článkov zo zborník v Novohradskej knižnici

POLÁKOVÁ, Z. – FURMÁNEK, V. – KACZAROVÁ, I., V.: Zaniknutý románsky kostol s cintorínom v Pincinej

POLÁKOVÁ, Z.: Detské hroby z Novohradu a Gemera

PUNTIGÁN, J.: Erby šľachtických rodov na priečelí Reduty v Lučenci

RADINGER, F.: Krasové jaskyne Novohradu

SIPOSOVA, S.: Mikszáth a Novohrad

SITÁR, T.: Osídlenie okresu Veľký Krtíš

SITÁR, T.: K prvej písomnej zmienke o Lučenci

SPODNIAK, A.: Život na vrchoch a lazoch v okolí Divína

ŠESTÁK, M.: Listy z Novohradu v časopise Vlasť a svet v rokoch 1910 – 1918

ŠESTÁK, M.: Pôsobenie kapely Jazz v Utekáči v rokoch 1944 - 1959

ŠKODOVÁ, M.: Lokálna katastrofa a jej odraz v kolektívnej pamäti na príklade požiaru v Kokave nad Rimavicou

ŠKODOVÁ, M.: Spomienky na Timravu

ŠUĽANOVÁ, D.: Gustáv Kolény a udalosti v Dobroči počas druhej svetovej vojny

TRÚSIK, P.: Jozef Roháček

VRÁBEL, F.: Z dejín Radzoviec

 

DSC07953.jpg

DSC07955.jpg

DSC07956.jpg

DSC07957.jpg

DSC07958.jpg

DSC07960.jpg

Z týchto kníh si môžete vyberať v odmene "Limitovaný zborník a kniha". Zoznam dostupných kníh budeme pravidelne aktualizovať, pridávať nové a škrať tie, ktoré už našli svojich majiteľov. Keď si vyberiete túto odmenu, napíšte nám rovno aj správu na kniha.hornohrad@gmail.com, ktorú knihu vám máme k zborníku odložiť.

Co si o tomto projektu myslíte?