Zborník k Stretnutiu priateľov regionálnej histórie - crowfunding kampaň

Zborník k Stretnutiu priateľov regionálnej histórie

Podporte vydanie zborníka zo Stretnutia priateľov regionálnej histórie a jeho bezplatnú distribúciu do škôl, knižníc atď. A potešte sa peknou knihou,

Knihy
Zborník k Stretnutiu priateľov regionálnej histórie

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Kto sme
Partia nadšencov združená okolo hradištského obecného časopisu Frfľoš a občianskeho združenia PreHradište. Zaoberáme sa históriou Novohradu. Doteraz sa nám (v troch prípadoch aj s pomocou startovac.cz) podarilo zrealizovať vydanie ôsmich publikácií. Podrobnosti o niektorých z nich, vrátane ukážok, nájdete tu. Okrem vydávania kníh organizujeme v Hradišti Stretnutie priateľov regionálnej histórie. V sobotu 26. novembra 2016 sa uskutoční druhý ročník. Jeho súčasťou bude aj vydanie zborníka s dvoma desiatkami príspevkov od renomovaných autorov. Vydanie zborníka môžete podporiť v tomto projekte.

O zborníku
Predpokladaný rozsah zborníka je 160 strán. Prvých sto strán bude obsahovať odborné príspevky súvisiace s históriou Novohradu. Ich zoznam nájdete nižšie. Medzi autormi nájdete napríklad Štefana Chrastinu a Emíliu Mázorovú z Novohradského múzea a galérie, Jána Aláča a Alexandra Botoša z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, bývalú riaditeľku štátneho archívu v Lučenci Máriu Adamovú, vojenského historika Pavla Mičianika, Júliusa Lomenčíka z Filozofickej fakulty UMB v BB, Pavla Trúsika z Múzea sestier Royových a mnohých ďalších.
Zvyšný priestor využijeme na predstavenie nových kníh, podnetných aktivít a zaujímavých spolkov, ktoré sa venujú regionálnej histórii, histórii každodennosti či orálnej histórii. V tejto druhej časti nie je príslušnosť k Novohradu podmienkou.
Zborník bude mať formát A5 (148x210 mm), mäkkú väzbu a profesionálnu tlač. Výška nákladu je závislá od toho, akú sumu sa nám podarí vyzbierať. Zatiaľ máme prostriedky na vydanie asi 750 kusov zborníka, náklad by sme však chceli zväčšiť aspoň dvojnásobne.

Míľniky projektu:

450 € – môžeme tlačiť 1000 kusov zborníka
650 € – môžeme tlačiť 1250 kusov zborníka
800 € – môžeme tlačiť 1500 kusov zborníka
Toto vyššie napísané už neplatí. Pôvodne plánovaný rozsah zborníka bol 150 strán, postupne však narástol až na 248 strán, čím výrazne narástli aj náklady. Aby sme mohli vytlačiť základný náklad 1000 kusov v rozsahu 248 strán, potrebujeme dosiahnuť cieľovú čiastku okolo 850 €. (Finančné zdroje však, samozrejme, hľadáme aj inde.)

Peniaze budú použité len na tlač a rozposlanie zborníka a odmien. Všetko ostatné robíme svojpomocne (zalomenie, korektúry, benzín atď.) Zborník bude distribuovaný zadarmo. 

Ako zborník použijeme
Náklad môže byť na prvý pohľad prehnane veľký. Veríme však, že ho dokážeme zmysluplne využiť, pričom máme niekoľko cieľov:
1) Podporiť záujem obyvateľov Novohradu o vlastnú históriu, pritiahnuť ich k nej a ukázať im, že aj tento často prehliadaný a ignorovaný kraj má svoje historické zaujímavosti.
2) Zborník budeme distribuovať do škôl v Lučenci, Poltári, Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši a týmto spôsobom sa pokúsime motivovať učiteľov, aby svoj výklad čo najviac prispôsobili miestnym reáliám. Budeme dúfať, že v študentoch a žiakoch vzbudíme záujem o históriu Novohradu a časom sa aspoň z jedného z nich stane autor venujúci sa regionálnej histórii.
3) Spropagovať Novohrad a jeho históriu aj v iných kútoch Slovenska.
4) Prostredníctvom zborníka spropagovať zaujímavé knihy, spolky či činnosti (z celého Slovenska), ktoré sa venujú regionálnej alebo orálnej histórii či histórii každodennosti.

Dôležité je, že zborník bude distribuovaný zadarmo. Náklad 1000 kusov bude distribuovaný takto:
Školy v Lučenci, Poltári, Rimavskej Sobote a Veľkom Krtíši – 150 kusov
Kníhkupectvá v Lučenci – 250 kusov
Novohradské múzeum a galéria Lučenec, Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota, Hradné múzeum vo Fiľakove – 150 kusov
Sponzori, podporovatelia, autori príspevkov, účastníci Stretnutia priateľov regionálnej histórie – 250 kusov
Internetové obchody Littera.sk a Martinus.sk – 100 kusov
Obecné úrady v Novohrade, knižnice, občianske združenia, NOS LC a iní záujemcovia  – 100 kusov 

Odmeny
Pri hľadaní sponzorov sme síce nenašli dosť mecenášov ochotných podporiť vydanie zborníka finančne, ale našlo sa dosť ľudí, ktorí nám darovali množstvo zaujímavých kníh. Práve tieto vám ponúkame ako odmeny. Verím, že si vyberiete a že vás knihy potešia. Všetky sú nové. V prípade, že by ste o niektorej chceli vedieť viac podrobností, píšte na kniha.hornohrad@gmail.com
Sme vďační za každú pomoc, veríme, že sa to obráti na dobrú vec. Ak sa na startovac.cz nevyzbiera dostatočná suma, peniaze vám budú vrátené. Sme však presvedčení, že sa projekt podarí a koncom novembra budeme rozposielať zborník i odmeny – knihy, ktoré sa tak ku vám dostanú tesne pred Vianocami.

Obsah:
Václav Furmánek
PÄŤDESIAT ROKOV ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU PRAVEKU A VČASNEJ DOBY DEJINNEJ V GEMERI-MALOHONTE A NOVOHRADE

Jaroslava Pavelková
ANTROPOLOGICKO-DEMOGRAFICKÉ VYHODNOTENIE ŽIAROVÝCH HROBOV JUHOVÝCHODNÝCH POPOLNICOVÝCH POLÍ ZO SLOVENSKA

Vladimír Mitáš – Václav Furmánek
CINOBAŇA: POZORUHODNÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZISKO Z DOBY POPOLNICOVÝCH POLÍ

Jana Bečkeiová
ROD ZACHOVCOV V SLOVENSKEJ ČASTI NOVOHRADU

Tomáš Sitár
KDE LEŽALI OSLÁRE V NOVOHRADE? POKUS O REKONŠTRUKCIU HRANÍC STREDOVEKÉHO SÍDLA

Alexander Botoš
STREDOVEKÉ KOSTOLY V NOVOHRADE

Ferencz Radványi (preklad Mária Adamová)
HRADY NOVOHRADU ZAČIATKOM 18. STOROČIA

Jozef Puntigán
LUČENEC V PLAMEŇOCH STRACHU A UTRPENIA

Mária Adamová
SONDA DO ŽIVOTA VÝZNAMNÝCH NOVOHRADSKÝCH RÓMSKYCH HUDOBNÍKOV 19. STOROČIA

Juraj Laššák
MLYNÁRSKE RODINY NA DEDINSKÝCH MLYNOCH V SEVERNOM NOVOHRADE A SEVEROZÁPADNOM MALOHONTE V 19. STOROČÍ

Ján Aláč
KAMENNÁ DATABÁZA ZNAKOV A SYMBOLOV NOVOHRADU

Mária Adamová
ŽIVOT OBYVATEĽSTVA V NOVOHRADE POČAS PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

Pavel Mičianik
VZNIK ČESKO-SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VPÁD MAĎARSKEJ ČERVENEJ ARMÁDY V HORNOM NOVOHRADE 1918 - 1919

Pavol Trúsik
MODRÝ KRÍŽ A NOVOHRAD

Štefan Chrastina
SKLÁRSKE VÝROBNÉ A PREDAJNÉ DRUŽSTVO S OBMEDZENÝM RUČENÍM V MÁLINCI (KRÁTKY EXKURZ DO DEJÍN)

Ján Aláč
OPEVNENIA Z OBDOBIA PRVEJ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ÚZEMÍ NOVOHRADU

Július Lomenčík
MILAN MARCIK (1948 – 2016) – NOVOHRADČAN OD KOREŇA

Július Lomenčík
SLOVESNÉ PREJAVY Z HORNÉHO NOVOHRADU V ŠKOLSKEJ PRAXI

Ukážky odmien

19.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

2.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

Co si o tomto projektu myslíte?