Startovač - financování projektů

Štěpán Soukup: nový videoklip! - crowfunding kampaň

Podpořit - Štěpán Soukup: nový videoklip!

Nahrávání profi videoklipu na nový singl!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

15 000 Kč Firemní sponzoring klipu

Odměna obsahuje:
• Poděkování Vaší firmě v popisku klipu na YouTube
• Propagace Vaší firmy na našich webových stránkách
• Umístění Vašeho loga na oficiálních plakátech kapely
• Logo vaší firmy na konci videoklipu

Počet dostupných odměn: 10/10