Stanley Deniels - crowfunding kampaň

Startéři - Stanley Deniels

Pomozte nakopnout nový český módní projekt, který z každého 1 decilitru své módní produkce zrecykluje 100 dl odpadu z volné krajiny a měst.

Ostatní

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.