Stálá výstava o svaté Zdislavě z Lemberka - crowfunding kampaň

Stálá výstava o svaté Zdislavě z Lemberka

Výstava vytvořená k 800. výročí narození paní Zdislavy z Lemberka.

Umění
Stálá výstava o svaté Zdislavě z Lemberka

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Nově vznikající výstavu s názvem "Svatá Zdislava - skvělá matka a milující manželka" můžete navštívit v ambitech kláštera bratří dominikánů v Jablonném v Podještědí. 

Svatá Zdislava (1220 - 1252) žila na nedalekém hradě Lemberk se svým manželem Havlem Markvarticem a jejich čtyřmi dětmi. V Jablonném v Podještědí založila se svým manželem dominikánský klášter a zde byla i po své smrti pochována.

Výstava je vytvořena k 800. výročí narození Zdislavy z Lemberka.  Jedná se o 35 panelů  o rozměrech 100 x 68 cm z PVC materiálu. Vybraná peněžní částka bude určena k zaplacení tisku 35 panelů, které tvoří jádro výstavy. Proto se obracím na dobré lidi, kteří by nám pomohli uhradit výše uvedené náklady. Za všechny dárce a dobrodince je každý měsíc sloužena mše sv.

Autorkou většiny obrazů na panelech je řeholní sestra Česlava Jana Talafantová OP, která v 70. a 80. letech 20 st. byla kastelánkou na Lemberku. Je členkou České kongregace sester dominikánek / www.dominikanky.cz /. V současné době žije ve Střelicích u Brna a je stále umělecky činná.

Text na panelech připravil tým autorů: Mgr. Markéta Roberta Ševčíková OP (ředitelka Centra pro rodiny sv. Zdislavy); Mgr. Renata Černá (kastelánka zámku Lemberk); Mgr. Jana Guzmana Valentová OP (ředitelka nakladatelství Krystal OP), Kateřina Amasederová (grafička); fra Pavel Maria Mayer OP (představený dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí).

 Ukázky výstavních panelů:

 

 

Příklady odměn:

Poukázka na ubytování v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí.

Komentovaná prohlídka baziliky, krypty a areálu dominikánského kláštera.

Káva a přátelské posezení s převorem dominikánského kláštera v Jablonném v Podještědí. 

Poutnické oplatky s motivy sv. Zdislavy.

Pohlednice s tématikou 800. výroční narození sv. Zdislavy.

Knižní publikace věnované sv. Zdislavě.

apod.

 

 

 

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?