Sportovní pomůcky pro děti z AK COCO Otrokovice - crowfunding kampaň

Sportovní pomůcky pro děti z AK COCO Otrokovice

Pomozte nám získat sportovní vybavení, které nám pomůže v rozvoji pohybových dovedností a schopností našich dětí.

Umění

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Pomozte získat sportovnímu klubu AK COCO Otrokovice finanční prostředky pro nákup vybavení a pomůcek pro zlepšení dovedností našich dětí. Kvalitní vybavení a pomůcky nám pomohou nejen k lepším výsledkům, ale také k rozvoji kreativity a zpestření tréninků našich členů.

Co za finanční prostředky pořídíme?

Balační pomůcky - podložky, míčky, říční kameny a další

Překážky

Prolézací tunely

Švihadla

Trampolínku

Karimatky

TRX

Naše organizace není pouze sportovním klubem, jsme jedna velká rodina, a co to děláme, je něco, co nás baví a naplňuje. Děti máme rozděleny podle věkových kategorií a to od malé přípravky od 4-6 let, dále tým 7-9 let, tým od 9-11, 11-13 a nejstarší tým, který zahrnuje dívky ve věku 14-18 let. Naše členská základna se rozrostla za necelé dva roky na neuvěřitelných 35 členů, což považujeme za velký úspěch, neboť na počátku nás bylo pouze deset.

Máme za sebou řadu menších úspěchů, především v rámci České republiky. Účastnily jsme se také závodů v zahraničí (Polsko, Slovensko), kde se naše děti umístily na vítězných příčkách a dovezly jsme si tak cenné kovy.  Chybí nám však pomůcky, které by nám pomohly k našemu dalšímu rozvoji a zajistily nám tak lepší podmínky pro zdravé sportování a rozvoj kreativity, tak zpestření pro pravidelné tréninky našich děvčat.

Organizace v současné době funguje díky členským příspěvkům a drobným finančním darům, které nám postačují na pronájem tělocvičny a některé startovné na závody. Bohužel z důvodu krátké doby existence (od roku 2017) a prozatím nízkého počtu členů na mnoho dotací nedosáhneme.

Rádi bychom touto formou podpořili zdravé sportování dětí. Prioritou pro nás není vychovávat mistry, stačí dělat dětem radost, umožnit jim pravidelně a hlavně zdravě sportovat a především jim vytvořit příjemné místo, kde se mohou pravidelně scházet v kolektivu přátel a rodičů, stejně motivovaných pro sport, jako jsou oni.

Malá ukázka z odměn za Vaši podporu

Děkujeme všem za podporu

Vaše holky z AK COCO Otrokovice

Co si o tomto projektu myslíte?