SPOLU proti samotě - crowfunding kampaň

SPOLU proti samotě

Jsme dobročinná organizace založená na dobrovolnické práci. Podpořte nás a pomozte nám vrátit osamoceným lidem radost, přátelství a štěstí!

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Na co vaše peníze použijeme? Máme tři stupně k cíli!
I když je naše činnost založená na dobrovolnické práci, má nemalé nároky na finanční prostředky, jako je školení, pojištění dobrovolníků a jejich motivace, nájemné provozovny, účetnictví, tiskoviny, marketing apod. A protože jako čerstvě vzniklá organizace nemáme nárok na dotace, musíme si první rok fungování kompletně zafinancovat z jiných zdrojů.
Každá vaše koruna je pro nás důležitá, a tak jsme prosbu o vaši podporu rozdělili do tří stupňů. Dosáhneme-li všech tří, budeme mít dostatek prostředků na rok našeho působení v plné síle.

1. stupeň - ŽIJEME
120 000 Kč - s touto částkou budeme schopní pokračovat v naší práci s dobrovolníky, platit jejich pojištění, výpisy z rejstříku trestů (důležité pro důvěryhodnost dobrovolníka), vybavit je tričky a vším potřebným. Také nám to umožní pořídit si malou skladovou zásobu dárkových předmětů, jejichž prodejem budeme dále financovat svoji činnost.

2.stupeň - JSME VIDĚT
250 000 Kč - s touto částkou už se budeme moci částečně uvolnit z našich zaměstnání a vyrazit do veřejných diskusí a dalších míst, kde je možnost získat jak nové dobrovolníky, tak oslovit naše cílové skupiny. Zároveň si budeme moci dovolit vybudovat kvalitní webové stránky. Na nich bude kromě základních informací a aktualit i komunikační rozhraní jak pro osamělé lidi, tak pro dobrovolníky, rozcestník, který nám bude pomáhat spojovat osamělé lidi se zájmovými skupinami, a v neposlední řadě i e-shop s našimi dárkovými předměty pro naše další financování. Doménu www.spoluprotisamote.cz už máme se stránkou se základními informacemi.

3.stupeň - SPOLU NAPLNO
400 000 Kč - s touto částkou už nám nic nebrání v rozvoji všech činností a nápadů, kterých máme plné hlavy a jejichž část jsme popsali níže. Budeme tak moci uvolnit dostatek svých kapacit na tuto časově náročnou práci.

Naše odměny za Vaše příspěvky

Kdo jsme
Tři přátelé - Klára Kotzová, Michaela Chytrá Janečková a Robert Zauer. Spolek SPOLU proti samotě z.s. jsme založili 9.července 2019 a pracujeme pro něj v našem volném čase.

Naše poslání
Vrátit přirozenou lidskou pospolitost tam, kde se vytratila, a rozvíjet ji. Podporovat pozitivní přátelské, sousedské a rodinné vztahy.

Cíl naší organizace
Vytvořit skupinu veselých a motivovaných dobrovolníků, kteří budou ve svém okolí aktivně vyhledávat osamocené lidi a zbavovat je samoty nejrůznějšími způsoby.

Naše aktivity
Poskytujeme praktické zázemí a podporu těm, kdo chtějí pomáhat lidem trpícím samotou. A to ať už formou dobrovolnické práce, nebo prostřednictvím osvěty týkající se samoty.

SPOLU na piknik
Naší první veřejnou aktivitou je snaha vytvořit tradici letních nedělních pikniků v Zámecké zahradě v Teplicích.
A protože jsme vznikli teprve v červenci tohoto roku, stihli jsme od 4.srpna do 15. září uspořádat 7 pikniků v řadě. Sedm krásných letních nedělí ve společnosti skvělých lidí a prvních 100 dobrovolnicky odpracovaných hodin.
Výzva k veřejnosti zněla následovně: "Pojďme spolu vytvořit tradici letních nedělních pikniků v Zámecké zahradě v Teplicích. Vemte si deku, nějaké dobroty a přijďte spolu jen tak "pobejt".
Na místě bude připravených i několik stolů pro případ, že budete chtít nějaké své dobroty sdílet s ostatními, nebo od nich něco ochutnat. A jestli jste sám, nebo sama? Žádný problém. Rádi se vás ujmeme na společné dece."
Počasí přálo, a tak nic nebránilo setkávání, ochutnávání, relaxování, hraní různých her a navazování nových přátelských vztahů. To vše především díky spolehlivým dobrovolníkům, které se podařilo najít.
Pokračovat budeme zase od května příštího roku.
Na jednom z pikniků vzniklo i naše úvodní promo video, a tak máte možnost částečně vidět atmosféru, která tam vládla.


SPOLU na kafe
To je jedna z našich aktuálních aktivit a její výzva zní: "Milí přátelé, možná teď hledáme právě vás!Cítíte se osamocený/ná a nemáte si s kým popovídat? Nebo máte někoho takového ve svém okolí či rodině?
Anebo byste rád/a pomohl/a někomu od samoty? Pak se nám ozvěte buď zde do zprávy, nebo na e-mail: info@spoluprotisamote.cz a napište nám do ní heslo "SPOLU na kafe" i svůj telefon.
Cílem našeho programu "SPOLU na kafe" je spojovat obvykle dva lidi, kteří se budou třeba jednou týdně setkávat a povídat si o všem, co je zajímá, nebo rozvíjet společné zájmy.
Hledáme tedy jak lidi osamělé, kteří potřebují pomoc od osamění, tak dobrovolníky, kteří budou pomáhat.Těšíme se na vaše zprávy!"

SPOLU do kina, SPOLU do divadla, SPOLU na fotbal ..... SPOLU za zážitky! Zkrátka nás teď čeká celá řada programů, které uvedeme v život vždy, když je budeme mít dobrovolnicky zajištěné lidmi,
podle jejichž zájmu vytvoříme skupinu "SPOLU na..." a budeme do ní přidávat osamělé lidi podobných zájmů. Není přeci nic lepšího, než takové aktivity s někým sdílet!

Propojování
Jednou z našich hlavních aktivit je propojování. Nechceme totiž "objevovat Ameriku", a tak když narazíme na osamělého člověka, který má třeba zálibu v turistice, propojíme ho s nejbližším klubem turistů a pomůžeme mu překročit práh samoty, aby se k nim dostal. A proto by součástí našich budoucích webových stránek měl být "rozcestník" podle zájmových skupin a organizací,
které se těmito zájmy zabývají.

Osvětová činnost
V neposlední řadě bychom rádi motivovali další lidi, a tak budeme iniciovat vznik veřejně dostupných videí s tématikou samoty a osamocení v jejich nejrůznějších podobách.
Další důležitou součástí naší osvětové činnosti budou i veřejné diskuse na školách a dalších místech, kde o ně bude zájem. A díky tomu budeme mít přístup k dalším potenciálním dobrovolníkům.

A jak to vzniklo?

Už 11 let bydlím s partnerem v panelovém domě na teplickém sídlišti, kde je shodou
okolností větší koncentrace ovdovělých obyvatelek. Po svých předchůdcích jsme
„zdědili“ jednu z nich – paní Aničku - starší osamocenou a špatně pohyblivou
sousedku, která čas od času potřebovala pomoc s technickými záležitostmi, jako je
seřízení televize, péče o mobilní telefon, výměnu těsnění ve vodovodu a tak. Zároveň
jsme spolu navázali hezký sousedský vztah, a když jsme třeba přinesli víc hub z lesa,
dali jsme jí na smaženici a ona nám z radosti na oplátku upekla bábovku. Při
každém našem setkání bylo vidět, jak je ráda za každý kontakt zmírňující její
samotu. Těch setkání jsme ovšem díky svému pracovnímu vytížení stíhali o dost
méně, než bychom si přáli.
V posledních letech Anička už téměř nevycházela z bytu. Přišla ale nová pomoc ve
formě sousedky, která každý den navštěvuje ty méně pohyblivé a ptá se jich, co
potřebují nakoupit a podobně. A tak nastalo zase hezké oživení, paní Anička
pookřála i proto, že měla každodenní kontakt s lidmi.
Konec našeho vztahu nastal jednoho dne ráno, kdy ona starostlivá sousedka zvonila
na nás, protože našla Aničku ležet bezvládnou na posteli. Naše rozloučení tedy mělo
formu neúspěšného oživování, než přijedou záchranáři. Bylo zkrátka už pozdě.
A v téhle souvislosti mě napadlo, kolik takových Aniček kolem nás žije? Mají všechny
kolem sebe lidi, kteří jim pomohou? A jaké všechny podoby může mít samota a co
s ní všechno souvisí? Nežijeme dokonce v době, pro kterou začíná být právě samota
velmi významným problémem? Já si myslím, že je to jeden ze zásadních rysů dnešní
doby, a proto chci dát dohromady partu skvělých lidí, kteří s tím budou něco dělat.
Robert

Co si o tomto projektu myslíte?