Spolek Přátel Dělostřelby - crowfunding kampaň

Spolek Přátel Dělostřelby

Parta jihlavských nadšenců, které baví historie a hlavně vůně střelného prachu. Prosím přivítejte Městskou gardu královského horního města Jihlava

Umění

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

 • Všem přejeme krásný den, bohužel dnešní krize doběhla i nás a proto jsme nuceni zažádat o vaší pomoc. Vzhledem k tomu, že není možné vystupovat a pořádat naše krásné akce, ale nájem za prostory pro naše lásky se platit musí, tak jsme se dostali do finanční tísně. Proto jsme se i po delší úvaze rozhodli požádat o pomoc právě touto formou. No a abyste věděli, že nejsme žádní amatéři nebo začátečnící, tak  si níže můžeme prohlédnout co všechno už jsme za ty roky dokázali. :)                              
 • Členové Spolku přátel dělostřelby z.s., provozovali svoji činnost v rámci jiných subjektů od roku 1987, a to zejména v osobě našeho dělmistra Davida Kočky, který se v této době začal věnovat historickému šermu a historii královského horního města Jihlavy vůbec.
 • V roce 1991 pak byl postaven první palný kus – lehká barokní houfnice ráže 63 mm. Vzhledem k náročnosti předváděných vystoupení a vzhledem ke stále se zvyšujícím požadavkům na bezpečnost diváků i účinkujících, došlo v roce 2008 k plnému osamostatnění.

 • Původní náplní činnosti spolku byla střelba z originálů a replik dobových palných zbraní. Postupem doby přešla v pořádání komponovaných pořadů, ve kterých jsou kromě historické dělostřelby zastoupeny další obory lidské činnosti - ukázky historického šermu či ukázky tradičních řemesel, například kolář Augustin Kristyník, koželuh Miloslav Šlechta a mnozí další. Spolek také spolupracuje s celou řadou dalších subjektů jako např. břišní tanečnice Janika el Sidou, středověká hudební skupina SUBULCUS a dalšími.

 • Několik let spolek vystupoval v atraktivním prostředí jihlavského podzemí a na štědrý večer zabezpečuje noční vyhlídku z věže kostela Sv. Jakuba, spojenou se slavnostními salvami a troubením koled z ochozu věže.

 • Za dobu svého působení má spolek za sebou několik stovek vystoupení po celé ČR, namátkou můžeme jmenovat účast na rekonstrukcích historických bitev - Okoř 1999, Kozí Hrádek 1998 - 1999, Hrotovice 1998, Černovice 1999, Vápenná 2005-2007 a mnoho dalších. Z prestižních akcí můžeme jmenovat, Štěměchy 2005-2006, Jackov 2000, 2003, 2005, Přibyslav 2007, Velké Dářko 2008 – 2009, obec Netín 2009, Josefkol 2012, Banícké festivácie 2018 Bánská Bystrica, atd.

 • Od roku 2010 se pravidelně účastníme setkání hornických měst a obcí ČR

 • V roce 2012 jsme byli přizváni ke slavnostnímu zakončení 54. ročníku Smetanovi Litomyšle, který se konal pod záštitou prezidenta republiky, prováděli jsme zde střelbu z děl přímo dle partitury Čajkovského sonáty 1812.

 • V roce 2014 také došlo k obnovení reprezentační jednotky Městské gardy, královského horního města Jihlavy, následovnice slavné měšťanské hotovosti, která v Jihlavě působila ve středověku. V návaznosti pak, se hrdě hlásíme k odkazu Jihlavského střeleckého bratrstva sv. Šebestiána, založeného v Jihlavě roku 1499.

 • Jako první historická jednotka jsme vstoupili na půdu Poslanecké sněmovny se zbraní v ruce 4. prosince 2018 v rámci přijetí hornických spolků. 3. dubna 2019 jsme na osobní pozvání předsedy Senátu ČR Jaroslava Kubery navštívili také Senát.

 • V současnosti disponujeme 64 hlavněmi různých typů a ráží, z nichž 3 moždíře jsou originály z 16. století.

 • 18. května 2019, se nám podařilo ustanovit nový český rekord ve střelbě, spočívající ve vypálení salvy z největšího počtu funkčních originálů a replik historických palných zbraní na jednom místě. 12. června 2020 budeme v Pelhřimově na Galavečeru festivalu rekordů a kuriozit přebírat ocenění REKORDMAN ROKU za vytvoření kolektivního rekordu.

 • Od 9. února 2020 pracujeme na 65 hlavni – replice gotické houfnice z roku 1430. Práce dokončeny 12. 4. 2020.

 • Díky atraktivitě tohoto koníčku pronikl spolek i do regionálních a celostátních medií a podílel se i na natáčení několika historických filmů např. Železná pěst 2016 atd.

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?