Společenské a terapeutické centrum v Těchobuzi - crowfunding kampaň

Společenské a terapeutické centrum v Těchobuzi

Pomozte získat zámek v Těchobuzi pro setkávání, vzdělávání a terapii. Navážeme na odkaz matematika, filozofa a sociálního myslitele Bernarda Bolzana!

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

1. Aktualizace

Přátelé, už nemáme moc času. Mám od Vás zprávy, že se Vám náš záměr líbí, ale že nevěříte, že je možné v tak krátkém čase peníze shromáždit. Prosím uvědomme si, že síla v tomto případě je jedině v množství a rychlosti dárců. Lidé si myslí, co zmůže přispění několika stovkami korun, když je třeba za pár dní tak veliká částka?
Počítejte však prosím se mnou: Když například 17000 dárců přispěje 1000 korun, je splněno (17000 x 1000 = 17000000). Nebo když 34000 dárců přispěje 500 korunami, je opět splněno (34000 x 500 = 17000000). A tak dále, a tak dále. Samozřejmě, je to velký počet lidí, ovšem každý může dát jinou částku dle svých možností, takže vznikne kombinace uvedených příkladů a počet dárců se tak sníží.

Tak co myslíte? Bylo by škoda nedotáhnout akci do úspěšného konce! Akci, projekt, který bude sloužit NÁM VŠEM!

V JEDNOTĚ, MNOŽSTVÍ A SPOLUPRÁCI JE SÍLA!

SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME!

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

začátek původního textu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Společenské a terapeutické centrum na zámku v Těchobuzi

Pomozte nám vdechnout nový život opuštěnému zámku! Podpořte jeho nákup a přeměnu ve smysluplné společenské a terapeutické místo v malebné vesničce na Vysočině.

Průčelí zámku v Těchobuzi. (Foto: Ivan Navrátilík)

O co jde?

O smysluplné využití a renovaci opuštěného zámku, přilehlých budov a části zámeckého parku k pořádání akcí pro širokou veřejnost, jako jsou různá setkávání, přednášky a semináře, akce pro děti, resp. celé rodiny. V neposlední řadě pak o terapeutickou pomoc v rozličných životních situacích dětem i dospělým.

 

Proč potřebujeme vaši pomoc?

Chybí nám zázemí, kde bychom se mohli s lidmi scházet a navzájem si předávat, co každý zná a umí, rozvíjet se a to vše formou nenásilnou, nebojíme se říct i hravou. Bez nutnosti velkých finančních nároků pro návštěvníky. Chybí nám zázemí pro delší pobyty, nemáme pro lidi ubytování. A chybí nám prostředky pro pořízení nemovitosti, kde bychom mohli uskutečnit tento náš záměr.

Prostředky na koupi od vlastníka (Kraj Vysočina) musí být zajištěny do 11. října 2018, což je šibeniční termín.

Prosíme, pomozte nám získat za tak krátký čas potřebnou sumu. Podpoříte nejen smysluplný projekt, ale i kdykoliv budete moci na zámek přijet, účastnit se všech akcí, rekreovat se. A to vše za minimální, resp. režijní ceny. Nechceme na lidech, na vás vydělávat.

 

Ubytovací prostory patřící k zámku. (Foto: Ivan Navrátilík)

 

Máme pro vás odměny!

Vzhledem k potřebné částce se možná mohou jevit jako symbolické, ale...

Každý, kdo podpoří náš záměr, který je, pevně věřím, i vaším, může na svůj zámek doživotně jezdit. Ano, je to váš zámek! My bychom nechtěli nic vlastnit, ale zatím je to v tomto systému nastaveno jinak. Bylo by ideální určitý "majetek" pouze spravovat a ostatní, pro které by se služba konala, by určovali, chová-li se příslušný správce v jejich zájmu. (To nemá nic společného se socializmem, komunizmem ani s jinými -izmy.) Ale protože je dnes ještě jiná doba, musíme vlastnit, aby nám "jiný vlastník" nediktoval, co máme dělat. Takže z povahy projektu závisí odměny na získání nemovitosti.

Přes to vše, jakmile budou nemovitosti "naše", přijedete a uspořádáme setkání spojené s oslavou a pohoštěním a poznáme se osobně. Seznámíme vás, co můžete u nás zažít, čemu se přiučit, kdy bude jaký program. Podle vaší štědrosti se může i stát, že vše budete mít na zámku po celý život zdarma.

Chceme se též na tomto místě zmínit, že odměna nemusí mít pouze hmotnou podobu. Podporou a přispěním na výjimečný projekt získáte, jak již jsem řekl v úvodním videu, hřejivý pocit u srdíčka. Proč? Protože jste jednali v souladu s vesmírnými zákony. I o tom se pak můžete u nás dozvědět víc. Včetně nejnovějších poznatků z oboru kvantové fyziky.

 

Co vám všem po získání zámku můžeme u nás nabídnout?

Tak především dobrou náladu a slušné zacházení. To slušné zacházení je pochopitelně pro nás samozřejmostí, vždyť to ani jinak neumíme a cokoliv jiného by odporovalo záměru naší vize.

Máme mezi sebou hodně významných kamarádů, kteří po léta dokážou lidem zprostředkovat další životní sílu při přednáškách, cvičeních a terapiích. Jde například o Jaroslava Duška, Jaroslava Chvátala, Petra Chobota, Kryštofa Kouckého, Miroslava Zelenku a mnoho dalších. Jistě přivítají, že tu s námi budou moci pracovat a bavit se.

Kolem zámku a celé vesnice Těchobuz se rozkládají nádherné a husté lesy, kde si budeme dobíjet energii, a to obzvláště na silových místech. V nesčetných rybnících se pak v létě zbavíme nepříznivých energetických nánosů.

Ceníme si svobody jednotlivce, takže nikdo se nemusí povinně účastnit žádné akce a může se chovat podle svého programu (výlet, koupání, lyžování atd.).

Zamýšlíme pro "naše" obnovit zámeckou kuchyni s jídelnou (kuchařky jsou již zajištěny), takže to tu budeme mít s celým komfortem.

Ubytovací prostory a zadní část zámku. (Foto: Ivan Navrátilík)

 

Navážeme na myšlenky Bernarda Bolzana (1781 - 1848)

Na zámku, který vlastnili manželé Hofmannovi, pobýval trvale filozof, matematik, přírodní vědec a teolog Bernard Bolzano mezi lety 1831 až 1841. Jezdil sem však již od roku 1823 v letních měsících.

Své poslání spatřoval Bolzano v šíření osvěty a v mravní výchově a úsilí za zmírňování strádání prostých lidí. Byl přesvědčen, že zvelebování blaha lidí je prvořadou povinností člověka. To si myslíme, lépe řečeno o tom jsme přesvědčeni i my a proto chceme celé společenské a terapeutické centrum budovat.

Podrobněji si o myšlenkách Bernarda Bolzana a jeho životě i o našich myšlenkách a úsilí povíme v besedě na zámku.


F. W. Mader: Bernard Bolzano
(rytina, kterou vydali na počest svého učitele studenti v roce 1806)

 

 

Tak co, chcete se k nám podívat?

Chcete i dovnitř zámku?

Podpořte nás a máte to jisté...

Děkujeme za ten náš spolek nadšenců!

 

 

Věžička čnící k nebesům vás vítá. (Foto: Ivan Navrátilík)

Co si o tomto projektu myslíte?