Společenská hra Auto-MAT - crowfunding kampaň

Společenská hra Auto-MAT

Pomozte nám s prevencí silničích nehod a šířením základních informací o první pomoci, a formou deskové hry si otestujte své znalosti ze čtyř okruhů.

Hry & Apps

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

DOPRAVNÍ HRA AUTO-MAT

Všichni jsme účastníky silničního provozu, ať už jako řidiči, chodci či cyklisté a denně jsme tak vystaveni různým dopravním situacím. 

Prevence osvětou je jedním ze způsobů, jak nehodám předcházet. V této době se prevenci věnuje spousta velkých firem, existují různá školení, letáky, billboardy nebo TV kampaně. 

My jsme si pro šíření informací vybrali formu deskové hry, která vás nejen pobaví, ale zopakujete si pravidla silničního provozu, naučíte poskytnout základní první pomoc, dozvíte se dopravní zajímavosti ze světa a osvěžíte technické znalosti. 

Cílem tohoto projektu je vyrobit prvních 1.000 kusů hry Auto-MAT (z nichž bude část darována dětským zájmovým organizacím, školám či nemocnicím) a a spolu s vámi se pokusit zlepšit situaci na silnicích. Děkujeme za váš zájem a případnou podporu! 

PROČ VZNIKL PROJEKT AUTO-MAT?

V roce 2017 v R pi dopravních nehodách zemelo 507 lidí. Dalo se nkterému z tchto úmrtí pedejít lepí znalostí dopravních pedpisnebo vasnm poskytnutím první pomoci?

Podle posledních przkumpiznalo 82% echstrach, e první pomoc nezvládnou poskytnout a tetina by se o to ani nepokusila (www.skoleniprvnipomoci.cz).

Umli byste pi dopravní nehoddobe zaregovat? Resuscitovat malé dítě nebo vas rozpoznat nastupující srdení píhodu? Víte, k emu slouí ABS nebo ... teto trochu odlehíme, v jaké zemi dostanete pokutu za zneitné auto?

Na vechny tyto otázky a spoustu dalích vám odpovíme, nemusíte se uit, staí si zahrát.

JAK PROJEKT VZNIKAL?

Hra Auto-MAT není ádná “rychlokvaka”, vznikala déle nerok.
Po tuto dobu jsme vyplnili desítky test
, sbírali a vymýšleli otázky, které nám pily zajímavé nebo jsme na nsami neznali správnou odpověď, absolvovali jsme kurz první pomoci, dozvdli se spoustu zajímavostí ze svta i zdravovdy, zopakovali si znaky i pednosti
na k
iovatkách a zjistili, e akoliv jsme aktivní idii, nikdo z nás by napoprvé testy
z auto
koly pravdpodobnneudlal.

CO JE TO AUTO-MAT?

Auto-MAT je desková hra určená pro hráče přibližně od 12ti let, kteří už jsou aktivními účastníky provozu (např. jako cyklisté) a nebo se v budoucnu chystají získat řidičské oprávnění, popř. oprášit své znalosti z autoškoly. A aby nebyla jen naučná, zařadili jsme do otázek i spoustu zajímavostí nejen z ČR. 

Hra je určena pro dva a více hráčů a trvá cca hodinu, při více hráčích hodinu a půl.

Cílem hry je dostat se co nejrychleji na vyznačené parkoviště, cestou ale musíte zodpovědět správně nejméně deset otázek z různých okruhů, zvolit nejrychlejší trasu a po celou svou jízdu respektovat dopravní značení. 

 

PROČ HRÁT AUTO-MAT?

Bhem hodinky si zopakujete základní znalosti z okruh:
PRAVIDLA SILNI
NÍHO PROVOZU, ZDRAVOVDA, TECHNIKA a ZAJÍMAVOSTI&ZNAKY.

Jak ujsme nastínili výše, zábavnou formou se dozvíte, jak rozpoznat zaínající infarkt nebo mozkovou píhodu, jak postupovat pi resuscitaci, jakje rozdíl mezi protiokovou
a stabiliza
ní/stabilizovanou polohou a kdy je pouít, jaká je eská specialita v povinné vbavnebo kdo má pednost pi erpání pohonnh hmot.

A protoe si myslíme, e tyto informace jsou dleité, ádáme vás o pomoc pi jejich ení.

 

Co si o tomto projektu myslíte?