SMART CASUAL - kniha o oblékání mužů - crowfunding kampaň

Podpořit - SMART CASUAL - kniha o oblékání mužů

Ať už chcete udělat skvělý první dojem, cítit se přirozeně při každé příležitosti nebo změnit svůj šatník, tato kniha vám s tím pomůže.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 690 Kč Pozvání na slavnostní křest knihy

Pozvání, které platí pro dvě osoby doplní Váš osobní výtisk knihy, který Vám osobně předám.

· kniha Smart Casual
· pozvánka na křest pro dvě osoby
· setkání s autorským týmem
· věnování a vlastnoruční podpis
· Vaše jméno vytištěné v knize
· charitativní projekt

Desetinu z tohoto příspěvku věnuji SOS dětským vesničkám.

Počet dostupných odměn: 46/50