Slušňák nebo rošťák: Zdeněk Gauny Pernica - crowfunding kampaň

Podpořit - Slušňák nebo rošťák: Zdeněk Gauny Pernica

Jaký je doopravdy? Co je pravda, co image, kde končí legenda a začíná člověk? Biografie sportovce, politika a umělce Zdeňka Gaunyho Pernici.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

300 Kč Vaše vlastní otázka

Položte Gaunymu svou vlastní otázku! Dotaz přidejte jako vzkaz ke svému příspěvku, po vydání jej spolu s odpovědí najdete v knize. Vyhrazujeme si možnost stylistické úpravy textu, která se však nedotkne jeho obsahové stránky.

Počet odměn není omezen