Slušňák nebo rošťák: Zdeněk Gauny Pernica - crowfunding kampaň

Podpořit - Slušňák nebo rošťák: Zdeněk Gauny Pernica

Jaký je doopravdy? Co je pravda, co image, kde končí legenda a začíná člověk? Biografie sportovce, politika a umělce Zdeňka Gaunyho Pernici.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 500 Kč Logo dárce na obálce a výtisk s věnováním

Vaše logo najdete na obálce knihy, jejíž výtisk dostanete s osobním věnováním. Grafické podklady prosím zašlete mailem na adresu slusnak-nebo-rostak@avirtu.net.

Počet odměn není omezen