Slepičí traktor pro Zahradu Vesna - crowfunding kampaň

Podpořit - Slepičí traktor pro Zahradu Vesna

Před rokem jsme začali pěstovat zeleninu v Olomouci. Po úspěšném prvním roce, jsme se rozhodli rozšířit flotilu kurníku na kolech.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

70 000 Kč Jeden kurník navíc

Máš peníze a nebojíš se je použít?
Tak neváhej a jeden kurník navíc nám dej!

Máme hromadu volných ploch, které mohou slepičky spásat. Když zrovna nebudou paběrkovat v záhonech, tak budou udržovat zanedbané kouty v okolí naši zahrady a navíc poskytovat 0,3 pracovního úvazku pro člověka v obtížné životní situaci.

Počet dostupných odměn: 1/1