Standa Černý: Skoro celé sdělení - crowfunding kampaň

Startéři - Standa Černý: Skoro celé sdělení

Básnická sbírka obsahující texty z let 2015–2018 a s nimi touhu, péči, pokoru a naději. Protože mi to není jedno.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.