Startovač - financování projektů

Skladatelovo Ucho - crowfunding kampaň

Podpořit - Skladatelovo Ucho

Zhudebnění povídek.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč Pozdrav

Podpořte projekt a dostaňte pohled od našeho skladatele Marka Pavlíčka ze Švýcarska, nebo od umělecké vedoucí Galy Lohynské z Amsterdamu.

Počet odměn není omezen