Skladatelovo Ucho - crowfunding kampaň

Skladatelovo Ucho

Zhudebnění povídek.

Hudba

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Projekt Skladatelovo ucho vznikl v létě 2017 a volně navazuje na vydání knihy Hakuna Matata, ve které skupina autorů pod vedením Reného Nekudy zpracovala po svém různá témata v několika povídkách. Tento projekt nás zaujal nejen svým charitativním významem s dosahem až do samotné Keni, která se také stala inspirací pro témata jednotlivých povídek, ale i různorodostí pohledů a zpracováním zadaných či vybraných problematik. (více na www.renekuda.cz nebo https://projekthakunamatata.cz/)

Inspirováni tímto druhem práce jsme se rozhodli vyjít z tohoto zdařeného projektu a rozšířit ho o živá představení se čtením a hudbou. Směle se tak snažíme řešit hned dvě otázky najednou: Za prvé chceme podpořit mladou generaci českých skladatelů a umožnit jim oborovou seberealizaci a veřejnou prezentaci, na druhou stranu se pokoušíme přiblížit soudobou skladatelskou tvorbu nejen okruhu poučených posluchačů ale i širší veřejnosti.

Vycházíme z předpokladu, že nejpřístupnější žánr současné klasické hudby je hudba filmová neboli programové zhudebnění skladateli předem daného příběhu – v tomto případě ovšem s obrazy promítanými v hlavě každého posluchače individuálně, tím se zároveň snažíme vzkřísit neprávem trochu zanedbávaný formát melodramu – tj. mluveného slova s doprovodem hudby.

Námi oslovení skladatelé tak každý po svém zhudebňují vybrané povídky z výše uvedené knihy a stejně jako u autorů textů je i zde velmi zajímavé sledovat a porovnávat jak výběr povídek, tak jejich naprosto rozdílné uchopení a zhudebnění, ať už se jedná o míru provázanosti textu s konkrétními hudebními místy nebo o obsazení hudebního tělesa, počtu hráčů nebo zajímavosti instrumentace – např. jeden náš melodram doprovází sólové cello s klavírem, jiný je pak napsán pro deset hráčů na různé nástroje včetně velké koncertní marimby.

Věříme, že tento projekt má svou budoucnost díky propojení více klasických žánrů jako je literatura, hudba, recitace nebo chcete-li jevištní přednes atp. a zároveň i svůj kulturní význam díky tomu, že veškeré složky, zvláště ty autorské, pochází ze soudobé generace, tj. z 21. století. Snažíme se tak seznamovat interprety i posluchače s uměleckým projevem jejich vrstevníků a propojit tak mladé umělce z různých oborů skrze jejich práci a tou poté obohatit posluchače.

Co si o tomto projektu myslíte?