Simulátor pro nevidomé - crowfunding kampaň

Startéři - Simulátor pro nevidomé

Rádi bychom postavili a zprovoznili specializovaný pohyblivý závodní / letecký simulátor pro nevidomé a slabozraké.

Technika

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.