Sidonie Kermack: Klíč bez dveří, brána bez domu - crowfunding kampaň

Startéři - Sidonie Kermack: Klíč bez dveří, brána bez domu

Příběh jednoho života. Autentická, silná, pravdivá výpověď o životě ženy. Dětství, rodina, dospívání. Konflikty a radost, hledání a zklamání.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.