Setkání s poezií, tvoření básní má velký přesah. - crowfunding kampaň

Setkání s poezií, tvoření básní má velký přesah.

Podílejte se na realizaci kurzů, které budou místem setkání s básnickou Múzou. Básnění má na duševní život ohromný vliv. Má terapeutické účinky.

Umění

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Ve výše uvedeném úvodním videu nezazněla důležitá pohnutka, důvod, proč vznikl tento projekt. Tvořivost a racionalita jsou dvě strany jedné mince. Dnešní podoba světa je poznamenaná silnou racionalitou, je proto nasnadě hledat cesty k tvořivosti. Tvořivost není jen záležitostí umění, můžeme ji využít při jakékoli činnosti, úzce souvisí se schopností nadhledu a svobodného odstupu, umožňuje nám vidět svět a nás v něm jako celek v souvislostech, dává nám schopnost dívat se z nových úhlů, přináší nám lehkost a radost.  Všichni se rodíme s tvořivým duchem, který v proudu života ustupuje do pozadí, protože dáváme přednost racionálnímu přístupu.

Již v matčině lůně vrůstáme do světa lidí a to skrze rytmus a melodii slov, která k nám přicházejí. Rytmus a melodie jsou dva základní nástroje, skrze které získáváme schopnosti a dovednosti pro úspěšný a radostný život. Tyto nástroje jsou nám k dispozici stále, v básnickém jazyce obzvlášť.

 

K oblakům

Viděla jsem býčka,

měl rozněžnělá víčka,

koukal vzhůru do oblak,

jak po nebi letí mrak.

Řek si: Já chci také tak.

Rozběhl se po dvoře,

vyskočil … roztáhl kopýtka …

chviličku byl nahoře …

leč …

Tvrdá je fasádní omítka.

 

Co je cílem projektu

Cílem projektu je použít finanční prostředky na vytvoření uživatelsky přívětivého on-line prostředí, které bude poskytovat kurzy a návody jak psát básničky pro různé příležitosti. Všichni jsme se narodili se schopností laskavými slovy vyjádřit své touhy a přání. Když tomuto niternému obsahu dodáme rytmus a melodii, vzniknou krásná, hravá, svébytná díla. Ta působí pozitivně na náš mozek a na naši duši.

2.pngCo bude internetové prostředí nabízet?

Internetové prostředí bude poskytovat kurzy, buď v on-line podobě, či jako setkání v malé skupině tváří v tvář. Ke stažení budou dostupné materiály, na jejichž základě bude každý schopen vytvořit básničku k různým příležitostem, ať půjde o různé formy blahopřání nebo vytvoření ukolébavky pro miminko. Speciálními budou kurzy na zvládání stresu a úzkostí, celkem mám v plánu vytvořit 11 kurzů. Napojení se na vlnu vlastní tvořivosti má ozdravný charakter, k navození atmosféry klidu a pohody však stačí básničky čist, za tímto účelem budou k dispozici soubory speciálně vybraných básniček našich českých básníků, občas do tohoto souboru propašuji i básničku svou.

 

Usínací zaříkávadlo (nejen pro dítě)

Zamykám nohy,

zamykám paže,

všechno mé “já chci”

ať spánek smaže.

Zamykám víčka,

zamykám svět,

zhasíná svíčka,

spinkám hned teď.

 

Rýmy, melodie a rytmické uspořádání slov na člověka působí až magickým způsobem. Ža mají básně terapeutické účinky, věděli už ve starověkém Řecku, kde verši léčili. Za přímé předchůdce moderních psychologů jsou někdy považováni básnici, tento názor zastával také Sigmund Freud. Není tedy divu, že se v průběhu 20. století pozvolně osamostatňoval psychoterapeutický obor zabývající se léčebnými účinky čtených a tvořených veršů, tento obor nese název Poetoterapie, je znám spíše v zahraničí.

3.pngZtišení a koncentrace

Během vlastního tvoření veršů dochází k vnitřnímu ztišení, ke koncentraci, ladíme se na naši pravou hemisféru. Jde o jistý druh meditace. Když dorazí inspirace, je přítomný okamžik vnímán v mnohonásobném rozlišení, jako bychom srovnávali televizní vysílání před třiceti lety a dnes. Tento stav doprovází lehkost a radost. Tvoříme-li tak básničku pro nám blízkého člověka, stanou se obdarovaným dva lidé, ten, komu je básnička věnována a ten, kdo básničku tvoří.

Pokud se na mentální úrovni někdy nebudete cítit zcela fit, vyhledejte si hezké básničky a čtěte si je nahlas. Vnímejte zvuky slov, jejich rytmus, nechejte na sebe působit sílu obrazotvornosti a metafory. Pokud budete číst poctivě, zaručuji Vám, že se budete cítit lépe.

Pokud si ještě chvíli počkáte, nebudete muset básničky vyhledávat, budou k dispozici na internetových stránkách, na jejichž realizaci se můžete podílet. Jednoduše řečeno obsah webových stránek bude návodem k vlastní tvorbě, ale bude také poskytovat už hotová díla, která povedou ke zkvalitnění vnímání přítomného okamžiku.

 

Protipól soudobé racionality

Dnešní podobu světa můžeme nazvat technickou, digitální, mediální. Přirozeně podporuje aktivity levé hemisféry našeho mozku, ta se pak stává dominantní. Ideální je, pokud spolu obě hemisféry spolupracují. Rovnováhy docílíme, podpoříme-li aktivitu naší pravé mozkové hemisféry. Metaforický jazyk a básnické obrazy jsou ideálním prostředkem.

 

Je mi líto toho chlapce

I feel sorry for the boy,

ulítl mi včelí roj.

 

Co je největší výhodou tvoření a čtení básniček?

Největší výhodou je bezpečí. Ať aktivní nebo pasivní využívání básnických Múz má psychoterapeutický dopad, ke kterému nepotřebujeme nikoho, kdo nás vede. Sami sobě se stáváme terapeutem.

 

Co dělá ženu krásnou?

Copak dělá ženu krásnou,

pochopil jsi už?

Ženu inu krásnou dělá

milovaný muž.

 

Jaké básničky budou v kurzech využity?

Budu se opírat o básnickou tvorbu konce 19. a první poloviny 20. století. Je tolik básniček, které zavál čas, a byla by škoda, kdyby se na ně zapomnělo. Budu se však také opírat o svou vlastní produkci, pár jsem jich na této stránce uvedl, pokud budete mít chuť si přečíst další, požádejte mě o přátelství na Facebooku:

- https://www.facebook.com: jmenuji se Vítězslav Macek

V životních událostech jsou ještě některé uvedené, v průběhu této kampaně budou v příspěvcích přibývat.

Pokud Vám více vyhovuje Instagram, můžete mé básničky sledovat i zde:

- https://www.instagram.com/direct/inbox/?hl=cs : mé uživatelské jméno je vitezslav.macek

4.png

Můj projekt podpoříte pořízením si některé z následujících odměn:

/Než přejdu k odměnám, všechna tlačítka odměn jsou nastavená na minimální částku, pokud budete chtít přispět částkou vyšší, můžete tuto minimální částku zvýšit. Např. Pokud vyberete Podporu bez odměny, která je nastavená na částku 100,- můžete ji navýšit./

 

První odměna - Ebook - Básničky napsané během pobytů ve tmě (170,-)

Obsahuje celkem čtyřicet osm rýmovaných obrázků poskládaných ze slov. Byly mnou napsány během mých tří pobytů ve tmě. Na padesáti sedmi stránkách najdete hádanky, hry se slovy, básničky pro děti, verše ze života, náměty filozofické a básničky lechtivé.

 

Druhá odměna: Ebook - Výběr básniček vhodných pro Samoterapii (270,-)

Básničky do této obsáhlé sbírky básní ještě budou nějaký čas vybírány, uzavřena bude přibližně na konci léta letošního roku. Sbírka bude sestavena z výběru básní básníků konce 19. století a první poloviny 20. století, přidám také básničky své.

 

Třetí odměna: Ručně vyrobená sešitová knížka básniček napsaných během pobytů ve tmě (370,-)

Obsahuje básničky shodné s první odměnou, budou však převedeny do hmatatelné podoby. Součástí dílka bude navíc veršované oslovení s vlastnoručním podpisem. Knížečka Vám bude zaslaná poštou na Vámi uvedenou adresu.

 

Čistý (kopie 3)_2.jpg

 

Čtvrtá a pátá odměna: Kurzy

Základním mottem kurzů bude radost a lehkost prožitého času. Stejný kurz bude možné zažít on-line formou, nebo setkáním se v malé skupině účastníků. Výhodou on-line kurzu je nižší cena, tempo vlastní práce si budete moci uzpůsobovat podle sebe. Výhodou skupinové podoby kurzu je podpora, spolupráce skupiny, druzí jsou pro nás inspirací. Především však budu přítomný ve všech fázích kurzu, budu nápomocný při motivaci, při hledání příhodných prostředků slovního vyjádření, budu reagovat na aktuální situaci. Také místo setkání stojí za zmínku, básnění bude probíhat ve středu České republiky, pod jednou střechou uprostřed lesa. S múzou se tak potkáte obklopeni stromovím a hvizdem ptáků.

Kurzy jsou připraveny na cca osm hodin. V případě on-line podoby doporučuji si na kurz vymezit celý den a zabezpečit si nevyrušování.

 

Témata jednotlivých kurzů budou spouštěna postupně, první z nich budou k dispozici ještě před letošním létem, všechny uvedené a mnohé další do letošního podzimu. První setkání ve skupině proběhne po letních prázdninách. V této chvíli je možné si vybrat z následujících témat: 

  • Básničky umí tvořit každý (Základní kurz, kdy se naladíme na melodii, rytmus, rým a navážeme spojení s naší Múzou.)
  • Ukolébavka (Kurz určený pro maminky, tatínky, babičky, dědečky, pro všechny, kteří chtějí vytvořit jedinečnou uspávanku.)
  • Blahopřání (Výsledkem kurzu bude originální přání, vytvořené pro konkrétní příležitost. Se získanými dovednostmi si s blahopřáním příště poradíte sami.)
  • Veršem proti stresu a úzkostem (Čtení básní a vlastní tvorba napomáhá k odbourávání stavů spojených se stresem a úzkostí.)
  • Žalm (U struktury biblického žalmu si nelze nepovšimnout terapeutických postupů, které vedou k vyrovnání se s konkrétními životními situacemi. Žalmy si můžeme vytvářet sami…)
  • Tvůrce milostné poezie (Soustředíme se na básničky milostné. Upozornění: Nepůjde o porografické psaní. Na druhé straně jsou erotické metafory základním kořením milostných básní.)

Jen připomínám, že každé téma má variantu on-line (pracujete sami, podle návodného videa) a kurz tváří v tvář ve skupině. Při výběru prosím napište do poznámky o jaké téma kurzu máte zájem. Zájem o téma není závazný, později ho můžete změnit.

Čtvrtá odměna: On-line kurz (870,-) - zpřístupnění videí a dalších materiálů.

Pátá odměna: Setkání ve skupině (1780,-) - optimální počet šest až osm účastníků. Součástí kurzu budou tištěné materiály, zajištěn pitný režim a drobné pohoštění.

 

Místnost uzpůsobená k pobytům ve tmě - Úvod k dalším odměnám

Nikde jinde jsem nezažil tolik světla, jako při pobytu ve tmě. Tento zážitek byl pro mě motivací k vybudování místnosti, speciálně vybavené a zařízené tak, aby se do něj nedostal ani paprsek. Tato místnost je pro mě pracovnou, objevil jsem, že ve tmě se stanou slova živou hmotou, se kterou si lze hrát. Pro ty, kteří by si chtěli na tmu šáhnout, jsou připravené následující odměny.

Vítám tě 2 - tři fotky světnice.png

 

Šestá odměna: Exkurze do tmy

Tato odměna je určena pro každého, kdo by si chtěl na vlastní oči prohlédnout místnost připravenou k pobytu ve tmě a na vlastní kůži si na krátký čas setrvání v ní vyzkoušet. Exkurze se bude odehrávat ve skupinkách, její součástí bude besedování a povídání si o zkušenostech se tmou, se mnou. Samostatně si budete moci pobývání ve tmě vyzkoušet. Prozradím Vám, jak si dělat ve tmě psané poznámky. Termíny exkurze Vám budou nabídnuty s dostatečným předstihem. Délka prohlídky s besedou bude přímo úměrná Vašemu zájmu, přibližně 2-3 hodiny. V ceně 470,- je započítán vstup pro 1-2 osoby a drobné pohoštění (domácí špaldový chleba a tekutiny pro udržení pitného režimu).

 

Příspěvek bez odměny

Budete-li chtít se na projektu podílet přispěním libovolné částky, klikněte na zelené tlačítko Podpořte projekt (je to tlačítko hned nad odměnami - pod informací, kolik je splněno), zde je možné zadat výši částky a vybrat si z možnosti Bankovního převodu, či Platební karty.

Druhou možností je využít tlačítko u Podpory bez odměny, kde můžete naťukat libovolnou částku.

 

Děkuji Vám. Ať máte hlavu v oblacích a nohy pevně na zemi.

 

5.pngP. S. Verše na nebe napsané byly věnovány mé dceři ke čtvrtým narozeninám.

Co si o tomto projektu myslíte?