Startovač - financování projektů

SEDMÁ BRÁNA - crowfunding kampaň

Podpořit - SEDMÁ BRÁNA

Nezávislý hororový on-line seriál Tomáše Magnuska a Michaely Semely, jehož vznik inspiroval fenomenální americký seriál Stranger Things!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 000 Kč Product placement

Tato odměna je pro Vás vhodná pokud máte zájem umístit do seriálu Sedmá brána Váš produkt ve formě product placement, tedy pokud se chcete zviditelnit. Ale pozor je nutné předem konzultovat, zda Váš produkt lze zapracovat do scénáře tak, aby nenarušil děj seriálu a zároveň pro Vás měl ten správný efekt na tel. 721 561 563

Počet dostupných odměn: 10/10