Startovač - financování projektů

SEDMÁ BRÁNA - crowfunding kampaň

Podpořit - SEDMÁ BRÁNA

Nezávislý hororový on-line seriál Tomáše Magnuska a Michaely Semely, jehož vznik inspiroval fenomenální americký seriál Stranger Things!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč Partner Sedmé brány

Staňte se partnerem seriálu Sedmá brána, obdržíte přednostní odkaz na celý on-line seriál, pozvánku na slavnostní premiéru (pro 2 osoby) a pozvánku na besedu na téma „Jak vznikala Sedmá brána“ (pro 2 osoby), která proběhne před promítáním filmu na Viktorce, Vaší společnosti bude patřit speciální poděkování v titulcích a na doprovodných materiálech a ústní poděkování před premiérou. Tato odměna je určena výhradně firmám, včetně OSVČ.

Počet dostupných odměn: 10/10