Startovač - financování projektů

Šatny pro hokejové Buldočky - crowfunding kampaň

Podpořit - Šatny pro hokejové Buldočky

Pomozte hokejovým Buldočkům postavit dvě šatny pro děti ročníku 2011, 2012, 2013 a mladší.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 000 Kč Uvedení v názvu klubu

Vaše jméno v názvu klubu, na plášti zimního stadionu, na všech oficiálních materiálech, mediálních výstupech atd. po dobu 1 roku (před zakoupením odměny nás laskavě kontaktujte, abychom se mohli dohodnout na podrobnostech).

Počet dostupných odměn: 1/1