Startovač - financování projektů

Saša jede na kole přes Tibet - crowfunding kampaň

Podpořit - Saša jede na kole přes Tibet

Příběh malého Saši (toho času 13 měsíců) o cestě do Tibetu na kole ve filmové a knižní podobě! Za podporu děkujeme :)

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 111 Kč Jméno ve filmu a v knize

Pro vážené podporovatele, kteří chtějí být součástí knihy a filmu. Uvedeme vás v poděkování.

Pošleme vám tištěnou knihu s věnováním a přijde vám link s filmem.

Kniha bude plná obrázků kreslených maminkou a dobrodružného vyprávění tatínka z pohledu malého Saši.

Budeme potřebovat váš email a doručovací adresu.

Počet dostupných odměn: 121/123