Startovač - financování projektů

Saša jede na kole přes Tibet - crowfunding kampaň

Podpořit - Saša jede na kole přes Tibet

Příběh malého Saši (toho času 13 měsíců) o cestě do Tibetu na kole ve filmové a knižní podobě! Za podporu děkujeme :)

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

123 456 Kč Generální parter

Stále vás hledáme a sympatie musí být oboustranné :)

Na oplátku pro vás máme tento prostor:
- dvoustrana pro vaši prezentaci v knize,
- logo ve filmu přes celou obrazovku,
- 10 tištěných knih a link na film,
- sociální sítě,
- navrhněte případně další možnosti spolupráce/propagace, rádi se přizpůsobíme.

Můžeme pomoci s propagací od nosítek pro děti po outdoorovou výbavu.

Nejdříve nás prosím kontaktujte.

Počet dostupných odměn: 1/1