Startovač - financování projektů

Saša jede na kole přes Tibet - crowfunding kampaň

Podpořit - Saša jede na kole přes Tibet

Příběh malého Saši (toho času 13 měsíců) o cestě do Tibetu na kole ve filmové a knižní podobě! Za podporu děkujeme :)

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

11 111 Kč Přednáška u vás

Saša s tatínkem přijedou kamkoliv si budete přát. Pustí vám film a stráví s vámi celý večer vyprávěním.

Termíny lze domluvit pouze na září a říjen.

Prosím nejdříve nás kontaktujte, domluvíme si datum.

Počet dostupných odměn: 11/11