RŮŽE NA PRAMENI - crowfunding kampaň

Podpořit - RŮŽE NA PRAMENI

Kniha o lásce, posvátných místech, divoké přírodě, hledání domova, tvoření posvátného prostoru v nás. Kniha o bolesti, bez které žít a milovat nelze.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

220 Kč Požehnání Vám, projektu, Vašim blízkým

Všimli jste si podobnosti slov ŽENA a ŽE(H)NÁ?
Požehnání, jeden ze zapomenutých darů, které ženy mají.
Ráda Vám, Vašemu projektu nebo Vašim blízkým pošlu požehnání.

Počet dostupných odměn: 11/11