RŮŽE NA PRAMENI - crowfunding kampaň

Podpořit - RŮŽE NA PRAMENI

Kniha o lásce, posvátných místech, divoké přírodě, hledání domova, tvoření posvátného prostoru v nás. Kniha o bolesti, bez které žít a milovat nelze.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 300 Kč Pohyb a odpočinek pro mořské panny se mnou na pláž

Speciální cvičení pro ženy v moři a na pláži
Ideálně v průběhu léta 2020, ale s ohledem na situaci, lze vybrat kdykoliv do konce roku 2020 po domluvě (dicascata@gmail.com).

Počet dostupných odměn: 3/3