RŮŽE NA PRAMENI - crowfunding kampaň

Podpořit - RŮŽE NA PRAMENI

Kniha o lásce, posvátných místech, divoké přírodě, hledání domova, tvoření posvátného prostoru v nás. Kniha o bolesti, bez které žít a milovat nelze.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

550 Kč Kniha Růže na prameni

Kniha Růže na prameni.
Dvojjazyčná kniha o lásce, magických posvátných místech, divoké přírodě, hledání domova, tvoření posvátného prostoru v nás i kolem nás. Kniha o bolesti, bez které skutečně žít a milovat nelze.

V ideálním případě dodání do konce září, v nejhorším případě do 12.12.2020

Počet dostupných odměn: 31/33