Rezavé desky - sbírka povídek - crowfunding kampaň

Podpořit - Rezavé desky - sbírka povídek

Rezavé desky jsou sbírkou vědecko-fantastických povídek o osudech lidí, kteří byli vystaveni velmi těžkému rozhodnutí či životní tragédii.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

10 000 Kč V.I.P odměna

Staňte se tím největším podporovatelem, který získá tu absolutně největší odměnu.
Originální obraz 40x40 na motiv knihy od umělce enigmaboy612. Každý z deseti obrazů bude podepsaný originál ve vkusném rámečku.
Dále balíček obsahuje tři knihy s věnováním, které můžete někomu darovat. Každá kniha obsahuje věnování a záložku. Navíc bude vaše jméno zvýrazněno mezi mecenáši přímo v poděkování uvnitř knihy.

Počet dostupných odměn: 10/10