Rezavé desky - sbírka povídek - crowfunding kampaň

Podpořit - Rezavé desky - sbírka povídek

Rezavé desky jsou sbírkou vědecko-fantastických povídek o osudech lidí, kteří byli vystaveni velmi těžkému rozhodnutí či životní tragédii.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 250 Kč Kniha s obrázkem přebalu v rámečku

Ke knížce, ve které budete mít věnování od autora a záložku, ještě dostanete obrázek přebalu knihy v rámečku, který si můžete pověsit či postavit tam, kde ho chcete mít.

Počet dostupných odměn: 25/25