Startovač - financování projektů

Retro muzeum Brno - crowfunding kampaň

Podpořit - Retro muzeum Brno

Letá sháníme, shromažďujeme a tvoříme ucelenou sbírku za účelem vytvoření retro muzea. Podpořte nás!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 000 Kč Generální partner

Pokud byste se nás rozhodli podpořit až takovouto částkou, zasloužíte si čestné místo mezi sponzory. Stanete se dokonce naším hlavním parterem na jeden rok, což obnáší nejen uvedení Vašeho jména/loga a přístup na uzavřenou vernisáž s rautem a vaše prezentace ve všech tiskovinách, na stránkách, FCB, v publikacích.
- propagace na tabuli donátorů v muzeu (největší prostor)
- pozvání a prezentace na slavnostním otevírání muzea
- možnost uspořádání školení, menší konference se zážitkem v muzeu
- vstup do muzea až pro 50 vašich zaměstnanců

Počet dostupných odměn: 1/1