Startovač - financování projektů

Retro muzeum Brno - crowfunding kampaň

Podpořit - Retro muzeum Brno

Letá sháníme, shromažďujeme a tvoříme ucelenou sbírku za účelem vytvoření retro muzea. Podpořte nás!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 000 Kč Partner muzea

- staňte se partnerem muzea na jeden rok
- propagace na všech tiskovinách muzea, internetových stránkách, FCB,
- propagace na tabuli v muzeu
- pozvání a prezentace na slavnostním otevírání muzea
- možnost uspořádání školení, menší konference se zážitkem v muzeu

Počet dostupných odměn: 4/4