Relativita - crowfunding kampaň

Relativita

Pomozte nám podpořit mladé umělce a postavit pro ně místo kde by si jich všimlo co nejvíce lidí. Pomozte zrealizovat výstavu umění na téma vesmír.

Umění
Relativita

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Pořádám uměleckou výstavu, kterou budu od 4.10. do 15.10. vystavovat v centru Brna. Konkrétně se jedná o expozici, pro kterou bude postavený takový tunel či průchod, v kterém bude výstava na téma čas. V tomto tunelu se za těch 10 dnů vystřídají 2 výstavy. Jedna bude na téma paralerní vesmír a druhá na téma černá díra. Hlavní ideou je to, že v těchto prostorech plyne čas jinak než nám. Můj marketingový tým jsou nadšenci do záhad vesmíru, a proto k této výstavě budou vzdělávací vysvětlivky, které mají navštěvníka informovat a obohatit. Umístění tohoto tunelu bude na České u koně v Brně. Nadmíru frekventované místo, kde je možnost mým tématem oslovit mnoho lidí. Výstavu zahájím akcí, na které se bude promítat krátký dokument na toto téma a doufám, že zde zazní i živá hudba.

Tento projekt dělám hlavně díky škole kterou studuji. K maturitě máme pořádat nějakou kulturní akci. Nemusela to být náročná činnost, ale já jsem chtěla udělat něco, na čem se hodně naučím a zároveň oslovím co nejvíce lidí, kteří si přinejmenším osvojí základy vědeckých teorií, jako je například teorie relativity. Věříme, že když se o to lidé zajímají, tak si kladou více otázek a to je posouvá dál. Já s kamarády si velmi často povídáme o dokumentech na toto téma a o záhadách vesmíru. Můj dojem například je, jako bych skoro neexistovala, když si člověk uvědomí, v jak velkém prostoru vlastně žije. A nabízí se spousta dalších pocitů.

Dáváme tento projekt na startovač, protože náklady na stavbu průchodu jsou velké. Za samotný materiál zaplatíme 25 000 Kč, 8 000 Kč stojí poplatky a lidé, co to instalují. Dalších 15 000 Kč stojí náklady na materiál stavby. Zbytek peněz by šel do pronájmu prostor a zahajovací akci. Na této akci bude dobrovolné vstupné. Jako studentka školy mám zadané, že tyto akce mají být neziskové, a proto všechny ostatní peníze co se vyberou, a převýší výše uvedené náklady, půjdou na charitu. Děkuji za Váš čas. Anita Mihalová. Studentka Střední školy umělecko manažerské. SŠUM Brno.

Co si o tomto projektu myslíte?