Startovač - financování projektů

Razítko pro lesní školku - crowfunding kampaň

Podpořit - Razítko pro lesní školku

Chtěli bychom registrovat školku u MŠMT a k tomu potřebujeme státem schválené zázemí. Pomozte nám získat jurtu pro lesní školku v Olomouci.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

7 500 Kč Terapie tmou

Vypněte okolní svět a vydejte se na 7 dní do tmy! Terapie tmou je velice stará metoda sebepoznání, vycházející z původní tradice yangtik. Praktikovali ji mniši v Tibetu a zůstávali ve tmě až 7 týdnů. Na cestě Vás budou provázet Lenka s Tomášem.
Pokud chcete do tmy poslat někoho z vašich blízkých, vánoční poukaz Vám rádi zašleme.

Zkušenosti Tomášových klientů a více informací o této technice si můžete přečíst zde:
https://www.lecba-tmou.cz/category/zkusenosti-praktikujicich/

Počet dostupných odměn: 2/2